ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ VĨNH YÊN THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LẦN THỨ XX, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

22/01/2020
 

Đ.c Phạm Hoàng Anh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư thành ủy Vĩnh Yên

         Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên  lần  thứ XX, được tổ chức vào tháng 6/2015, đã xác định mục tiêu xuyên suốt, có ý nghĩa quyết định trong thực hiện nhiệm vụ chính trị cả nhiệm kỳ, đó là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, khai thác tiềm năng, thế lực mọi nguồn lực; phấn đấu đến năm 2020, Vĩnh Yên cơ bản hoàn thành các tiêu chí đô thị loại I. Từ mục tiêu đó, Đảng bộ thành phố đã tập trung trí tuệ tập thể, ngay sau Đại hội ban hành 10 Nghị quyết (trong đó 4 Nghị quyết của Ban Chấp hành và 6 Nghị quyết của Ban Thường vụ), để lãnh đạo, chỉ đạo, quyết tâm hoàn thành mục tiêu đề ra.

        Năm 2019, năm thứ 4 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, năm rà soát, bứt phá, hoàn thành mục tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020, năm thi đua lập thành tích chào mừng 120 năm Đô thị Vĩnh Yên, 90 năm thành lập Đảng, 70 năm thành lập tỉnh. Thành phố đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh, sự phối kết hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Vĩnh Yên phát triển, cùng với sự nỗ lực, cố gắng, đoàn kết thống nhất cao của cả hệ thống chính trị, được lan tỏa đến người dân, Vĩnh Yên đã hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, vị thế trung tâm tỉnh lỵ ngày càng được khẳng định.

Kinh tế của thành phố giữ vững nhịp độ phát triển. Trong nhiệm kỳ, tổng thu ngân sách đạt trên 7.148 tỷ đồng, tăng 1,8 lần so với giai đoạn 2011-2015 (năm 2015, thu ngân sách đạt 1.006 tỷ đồng, đến 2019, thu ngân sách ước đạt gần 1.500 tỷ đồng), đều đạt vượt dự toán HĐND thành phố và tỉnh giao. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, các nguồn lực hội được phát huy đã góp phần thúc đẩy các ngành, nghề phát triển. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm (GTSX theo giá SS2010) dự kiến đạt 17,3%/năm, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra (Mục tiêu tăng 16-17%/ năm); cơ cấu kinh tế, công nghiệp - xây dựng, dịch  vụ - thương mại đạt 99,5%; nông nghiệp còn 0,5% (cơ cấu GTSX theo giá hiện hành); thu nhập bình quân đầu  người  năm  2019, đạt 9.580 USD/người/năm. Thành phố có 1.050 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, tăng 685 doanh nghiệp so với năm 2016; số hộ cá thể sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp là 824 cơ sở; ngoài ra, còn có hơn 70 doanh nghiệp FDI trên địa bàn. Giá trị sản xuất ngành xây dựng (theo giá so sánh 2010) năm 2020 ước đạt 12.788,1 tỷ đồng, tăng  bình quân 9,7%/năm, hiện thành phố có 347 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, tăng 46%  so với năm 2016; số hộ thể hoạt động lĩnh vực xây dựng là 159 cơ sở. Cùng với đó là hệ thống trung tâm thương mại, siêu thị, khách sạn, nhà hàng hệ thống các loại hình dịch vụ khác... phát triển rộng khắp, đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được thành phố chú trọng đầu tư và xác định là nhiệm vụ trọng tâm thúc đẩy kinh tế - xã hội phát  triển.  Với  những kết quả đạt được, tháng 4/2019 Vĩnh Yên đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

 

Góc đô thị Vĩnh Yên (Ảnh: Khánh Linh)

 

Không chỉ tạo được bước chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế, các hoạt động văn hóa, xã hội cũng đạt được nhiều kết quả, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, góp phần vào sự phát triển của thành phố. Thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ là công tác đảm bảo an sinh xã hội, phong trào đền ơn đáp nghĩa và các hoạt động nhân đạo từ thiện được triển khai sâu rộng, nhận được sự hưởng ứng của đông đảo tầng lớp nhân dân. Đã huy động được 26,848 tỷ đồng hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình chính sách và bảo trợ hội; xây dựng và sửa chữa 279 ngôi nhà cho các gia đình chính sách; tặng học bổng cho 119 đối tượng; tặng quà cho 20.939 đối tượng gia đình người công với cách mạng với số tiền hàng tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo đầu giai đoạn (năm 2015)    2,12%,  đến năm 2019  chỉ  còn  0,76% (Đạt MTNQ).

Giáo dục, đào tạo thành phố từng bước đáp ứng yêu cầu cả về quy mô, chất lượng đội ngũ, khẳng định vị thế dẫn đầu, trong đó giáo dục đại trà xếp thứ 2 toàn tỉnh, 100% các trường học trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia (về đích trước 2 năm so với MTNQ). sở vật chất, các phương tiện kỹ thuật được tăng cường đầu phục vụ cho công tác y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân. 9/9 xã, phường đạt duy trì tiêu chí Quốc gia về y tế xã (đạt MTNQ). Chất lượng dân số, sức khỏe sinh sản, sức khỏe mẹ, trẻ em được nâng lên. Các hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao diễn ra sôi động, phong phú. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai sâu rộng. Các lễ hội truyền thống được phục hồi, phát triển góp phần bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Những thành tựu đạt được, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy các cấp. Việc tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên, có nhiều hình thức đổi mới phù hợp với yêu cầu thực tiễn như: Mở rộng hình  thức  học  trực tuyến, mời báo cáo viên Trung ương về trực tiếp quán triệt nội dung. Việc xây dựng kế hoạch, chương trình, nghị quyết thực hiện đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị. Việc cập nhật kiến thức cho cán bộ đảng viên được quan tâm, phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở các lớp cập nhật kiến thức (năm 2019 mở 3 lớp cập nhật kiến thức cho trên 300 cán bộ quy hoạch BCH thành phố và cơ sở; trưởng, phó cấp phòng và đương chức). Đặc biệt, là việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị các Quy định nêu gương của Đảng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên; tạo được chuyển biến trong công việc, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Qua đánh giá phân loại, hàng năm trên 90% số tổ chức sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; số đảng viên được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên đạt 99%. Thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của BCH Trung ương khóa XII; Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy, Thành ủy đã chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy giảm được 8 đầu mối cấp phòng, ban thành phố; sắp xếp cán bộ không chuyên trách của 9/9 xã, phường từ 189 người xuống còn 76 người; giảm từ 121 thôn, tổ dân phố với 1.342 người xuống còn 111 thôn, tổ dân phố với 605 người; thực hiện hình Trưởng Ban Dân vận Thành ủy đồng thời Chủ tịch UBMTTQ thành phố; Thí điểm thực hiện Bí thư Đảng uỷ đồng thời là Chủ tịch UBND ở phường Hội Hợp. Công tác luân chuyển cán bộ được thực hiện thường xuyên, điều động luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản từ thành phố về xã, phường và từ xã, phường lên thành phố: 08 đồng chí; điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý giữa các phòng, ban, đơn vị: 82 đồng chí.

Công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện đúng quy định: Trong nhiệm kỳ, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 279 lượt tổ chức đảng 147 đảng viên; kết luận 01 tổ chức và 02 đảng viên khuyết điểm vi phạm phải xử lý kỷ luật. Uỷ ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra 281 lượt tổ chức đảng; đã tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 10 tổ chức đảng và 40 đảng viên. Xử lý kỷ luật 125 đảng viên 3 tổ chức đảng (trong đó 1 đảng viên xử lý sau kiểm tra dấu hiệu vi phạm). Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp giám sát 358 lượt tổ chức đảng, 402 đảng viên; phát hiện 1 tổ chức, 2 đảng viên dấu hiệu vi phạm. HĐND -  UBND thành phố hoạt động hiệu lực, hiệu quả. MTTQ các tổ chức chính trị - hội phát huy vai trò tập hợp quần chúng nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Năm 2019, nhân kỷ niệm 120 năm đô thị Vĩnh Yên, thành phố đã vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất Quyết định công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đây là những thành tích của Đảng bộ, chính quyền nhân dân thành phố được Đảng, Nhà nước, Chính phủ ghi nhận, góp vào thành tích chung của tỉnh.

Nhiệm kỳ 2015-2020 khép lại, với nhiều thành tích tự hào, mở ra một chặng đường mới phía trước, với không ít khó khăn, thử thách trước những yêu cầu nhiệm vụ mới, Vĩnh Yên nhất định sẽ vượt qua, quyết tâm xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, ngày càng phát triển. Trước mắt, Đảng bộ thành phố tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng và bầu cử HĐND các cấp, vào năm 2021. Trong đó, đặc biệt quan tâm việc tổng kết Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020, rút ra bài học kinh nghiệm từ thực tiễn, đánh giá đúng tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, từ đó xây dựng mục tiêu sát, phù hợp trong nhiệm kỳ 2020- 2025 và tầm nhìn đến 2030, đảm bảo định hướng phát triển trong xu thế phát triển chung của tỉnh, của vùng và khu vực. Cải cách thủ tục hành chính theo hướng phục vụ người dân, doanh nghiệp và nhu cầu phát triển; nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; khai thác tiềm năng, lợi thế trung tâm tỉnh lỵ để phát triển thương mại - dịch vụ; chú trọng đầu tư hoàn thành cơ sở hạ tầng kỹ thuật, phục vụ cho phát triển kinh tế - hội theo hướng đô thị thông minh, hiện đại và phát triển bền vững, gắn với bảo vệ môi trường, giải quyết tốt các vấn đề xã hội. Tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác xây dựng Đảng; thực hiện có hiệu quả việc tinh giản bộ máy, biên chế; đổi mới công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, chính quyền, sự gắn bó mật thiết với Nhân dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025, xứng tầm là trung tâm tỉnh lỵ của tỉnh Vĩnh Phúc.

P.H.A

 

 

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào