Đại hội Chi bộ Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Vĩnh Phúc, nhiệm kỳ 2020 2025

18/05/2020

Chiều ngày 16/5/2020, chi bộ Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Vĩnh Phúc tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí chí Trần Hồng Trường, Ủy viên BTV thành ủy, Trưởng Công an thành phố; các đồng chí trong Tổ công tác của thành ủy chỉ đạo Đại hội. 

 

Lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng Đại hội

 

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng được thành lập và đi vào hoạt động tháng 10/2005. Chi nhánh hoạt động kinh doanh theo chức năng nhiệm vụ của một ngân hàng đa năng trên địa bàn. Hiện nay, chi bộ Ngân hàng có 22 đảng viên. Nhiệm kỳ qua chi, bộ đã lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, phát triển, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ ngân hàng; tăng cường công tác kiểm soát, quản lý chất lượng nợ vay. Hoạt động của ngân hàng đã góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, thành phố. 

Kết quả nổi bật là tổng huy động vốn của chi nhánh hàng năm tăng khoảng 20%. Kết quả kinh doanh của Ngân hàng tăng trưởng mạnh, trích lập đủ dự phòng, đảm bảo nợ xấu đạt mức an toàn. Tổng huy động vốn của chi nhánh đến năm 2019 tăng 169% (so với năm 2015), số vốn huy động đạt trên 1.400 tỷ đồng. Dư nợ cho vay các thành phần kinh tế trên 970 tỷ đồng. Đến nay, ngân hàng duy trì khoảng 17.750 khách hàng.

Cùng với đó, Chi bộ luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng TSVM; đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; tích cực đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hàng năm, chi bộ bộ được thành ủy công nhận là chi bộ TSVM.

 

Đ.c Trần Hồng Trưởng, Trưởng Công an thành phố phát biểu chỉ đạo đại hội

 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Hồng Trường, Trưởng Công an thành phố đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà chi bộ đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị nhiệm kỳ mới chi bộ tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trên tất cả các lĩnh vực; đổi mới phương thức lãnh đạo đối với chính quyền và các đoàn thể thể; nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các quy định nêu gương. Lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt công tác chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng các dịch vụ, phục vụ tốt hơn nhu cầu của khách hàng…

Nhiệm kỳ 2020- 2025, chi bộ ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng xác định: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ kinh doanh; duy trì sản xuất kinh doanh theo hướng ổn định, bền vững, phấn đấu đạt và vượt mức chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hàng năm cấp trên giao. Tổng huy động vốn đạt 2.500 tỷ đồng. Dư nợ cho vay các thành phần kinh tế đạt 2.000 tỷ đồng. Phấn đấu 100% Đảng viên HTTNV, chi bộ giữ vững danh hiệu TSVM…

 

 

Với tinh thần đoàn kết, tập trung dân chủ, thống nhất cao, Đại hội đã bầu Ban chi ủy nhiệm kỳ 2020- 2025 gồm 4 đồng chí, bầu Bí thư, Phó Bí thư chi bộ và bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 -2025. 

 

Thu Hà - Ánh Tuyết

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào