Tiểu ban tuyên truyền, tổ chức, phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025: Chỉ đạo công tác tuyên truyền chuẩn bị Đại hội

21/05/2020

Sáng ngày 21/5/2020, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Hoàng Anh, Ủy viên BTV tỉnh ủy, Bí thư thành ủy, Tiểu ban tuyên truyền, tổ chức, phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên tổ chức họp cho ý kiến về công tác tuyên truyền, tổ chức phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Tại hội nghị, Tiểu ban tuyên truyền Đại hội Đảng bộ thành phố, UBND thành phố và các phòng chức năng đã báo cáo phương án, kế hoạch của từng đơn vị trong công tác tuyên truyền, tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố. Qua báo cáo của các thành viên Tiểu ban cho thấy công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp được thành phố và các chi, Đảng bộ trực thuộc chú trọng, triển khai sâu rộng, có nhiều cách làm sáng tạo; nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp, hiệu quả. Đến nay, có 31 chi, Đảng bộ trực thuộc đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Dự kiến Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ được tổ chức vào tháng 6 tới.

 

Tiểu ban tuyên truyền báo cáo một số nội dung tại hội nghị

 

Hiện thành phố và các cơ quan, đơn vị, địa phương đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác chuẩn bị Đại hội, đảm bảo đúng sự chỉ đạo, đúng định hướng chính trị, tư tưởng của cấp ủy với các hình thức phong phú, thiết thực, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng và đoàn kết trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác tuyên truyền sẽ được đẩy mạnh triển khai trước, trong và sau đại hội, với nhiều hình thức như treo pano, áp phích, băng rôn, trên hệ thống phát thanh, truyền hình, báo chí theo từng giai đoạn, thời gian cụ thể...

Tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến đối với các nội dung công tác tuyên truyền cổ động, trực quan, công tác khánh tiết, các công tác chuẩn bị, trang trí phục vụ Đại hội, đặc biệt là nội dung trang trí khánh tiết hội trường đại hội; công tác chỉnh trang đô thị, việc tổ chức các chương trình văn nghệ chào mừng...

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Bí thư thành ủy Phạm Hoàng Anh đã thống nhất nội dung công việc theo từng bộ phận, gắn với các nhiệm vụ của các phòng, ban, đơn vị chức năng và phân công nhiệm vụ cụ thể, bao gồm các nhiệm vụ: Tuyên truyền, trang trí khánh tiết; chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ đại hội; công tác chỉnh trang đô thị chào mừng Đại hội... Đồng thời, chỉ đạo tăng cường tuyên truyền trực quan tại các địa phương, các cơ quan, đơn vị, các trục đường quan trọng trên địa bàn. Đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ thành phố trên các phương tiện thông tin đại chúng; nhất là kết quả 5 năm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015- 2020 trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng - an ninh. Các thành viên Tiểu ban tiếp tục hoàn thành kịch bản, kế hoạch triển khai nhiệm vụ mà Tiểu ban đã phân công... Hoạt động tuyên truyền của thành phố và các địa phương, đơn vị trên địa bàn sẽ góp phần tạo sức lan tỏa, khí thế mới trong các tầng lớp nhân dân thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội, để Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXI thực sự là đợt chính trị sâu rộng.

Thu Hà - Ánh Tuyết

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào