Phường Liên Bảo: Bầu cử tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020 - 2023

08/06/2020

Sáng ngày 7/6/2020, đồng loạt 17/17 tổ dân phố trên địa bàn phường Liên Bảo tổ chức bầu cử tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020 - 2023.

 

TDP Chợ Tổng tiến hành bầu tổ trưởng TDP

 

Tại Tổ dân phố chợ Tổng - điểm bầu cử số 2 của phường Liên Bảo. Đây là tổ dân phố đông dân cư với 691 hộ dân, 2.415 nhân khẩu; nhiều năm qua tổ dân phố không có hộ nghèo, hộ cận nghèo; hàng năm trên 99% các hộ đạt gia đình văn hóa; tổ dân phố nhiều năm liên tục được công nhận văn hóa cấp thành phố và được UBND thành phố và UBND phường Liên Bảo tặng giấy khen.

Theo đó, mọi công tác tổ chức bầu cử, như: Niêm yết danh sách người ứng cử, danh sách cử tri, cơ sở vật chất, thùng phiếu… đều được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo đúng quy định. Trong đợt bầu cử này, tổ dân phố chợ Tổng có 691 cử tri tham gia bỏ phiếu. Ngay sau khi diễn ra lễ khai mạc, các thành viên tổ bầu cử tại điểm bỏ phiếu đã hướng dẫn cử tri tận tình về quy trình bầu cử, sáng suốt lựa chọn, bỏ phiếu bầu người đại diện cho nhân dân địa phương.

Theo đồng chí Chủ tịch UBND phường Liên Bảo Hoàng Văn Toàn cho biết: Toàn phường có 17 tổ bầu cử ở 17 tổ dân phố với 5.335 cử tri tham gia bầu cử tổ trưởng tổ dân phố, các đồng chí được bầu đều là những người có uy tín, năng lực, trách nhiệm trong công việc; trong đó có 1 tổ trưởng tổ dân phố là nữ; tái cử 13/17 đồng chí;  cơ bản trong giờ đầu buổi sáng, các cử tri đại diện cho các hộ gia đình đã đến các điểm bầu cử để bỏ phiếu bầu chọn người có trách nhiệm, đủ đức, đủ tài đại diện cho quyền lợi của nhân dân. Kết  quả có 11 tổ dân phố tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%; 6 tổ dân phố còn lại cử tri đi bầu cử đạt trên 90%.

 

 

 

Với sự chỉ đạo sát sao, trách nhiệm của Đảng ủy, trực tiếp là UBND phường Liên Bảo, cùng ý thức của người dân được nâng cao, công tác bầu cử tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020 - 2023 trên địa bàn phường Liên Bảo đã diễn ra nghiêm túc, đúng quy định, đảm bảo tính dân chủ, khách quan, các thành viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, người dân hồ hởi, phấn khởi đi bầu cử thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

 

 

                                                                      Thu Hằng - Ánh Tuyết

 

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào