Hội nghị BTV Thành ủy Vĩnh Yên: Cho ý kiến về công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 và một số nội dung theo quy chế

09/06/2020

Chiều ngày 8/6/2020, Thường trực thành ủy Vĩnh Yên triệu tập hội nghị BTV Thành ủy, cho ý kiến vào một số nội dung theo Quy chế làm  việc. Đồng chí Phạm Hoàng Anh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành uỷ chủ trì hội nghị.

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Tại hội nghị, BTV Thành ủy nghe và cho ý kiến đối với các nội dung, chương trình tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020- 2025; báo cáo thực hiện Quy trình giới thiệu nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020- 2025 và dự thảo (lần 2) báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ thành phố khóa XX trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025; dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXI của BCH Đảng bộ thành phố...

 

Đ.c Nguyễn Hoài Nam, Phó Bí thư Thường trực thành ủy phát biểu tại hội nghị

 

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXI được tổ chức vào cuối tháng 6, đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố đã được Thành ủy Vĩnh Yên cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho ngày hội lớn. Về công tác chuẩn bị văn kiện, dự thảo Báo cáo chính trị trình đại hội được BTV Thành ủy thực hiện chu đáo qua các khâu, các bước và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy để hoàn thiện dự thảo văn kiện, chuẩn bị in ấn phục vụ đại hội. Các chương trình Đại hội, dự thảo Nghị quyết, dự thảo Chương trình hành động; văn bản điều hành đại hội được xây dựng đầy đủ, chi tiết. Công tác nhân sự, Ban chấp hành, BTV Thành ủy đã tập trung chuẩn bị nhân sự đại hội theo đúng quy trình, hướng dẫn của cấp trên, tiến hành chặt chẽ, tạo sự nhất trí, đoàn kết, thống nhất cao. Dự kiến số lượng BCH nhiệm kỳ 2020 - 2025 có 41 đồng chí; số lượng BTV Thành ủy có 13 đồng chí. Công tác tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng được các cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo, đẩy mạnh. Công tác chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất và một số nội dung khác cũng cơ bản được hoàn thiện theo đúng kế hoạch đề ra. Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trước, trong và sau Đại hội được tăng cường, được các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch thực hiện...

Hiện nay, 100% chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ thành phố đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu đủ số lượng cấp ủy theo phương án nhân sự được BTV Thành ủy phê duyệt, bầu đủ đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân được tăng cường thực hiện chặt chẽ, đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

 

Đ.c Phạm Hoàng Anh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Hoàng Anh, Bí thư thành ủy nhấn mạnh: BTV thống nhất nội dung theo từng nhiệm vụ trong công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố, với tinh thần chu đáo, khẩn trương, thận trọng, đúng quy định, hướng dẫn. Đề nghị các tiểu ban, các bộ phận được phân công nhiệm vụ làm tốt công tác chuẩn bị, công tác phục vụ Đại hội, góp phần tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Tiếp đó, hội nghị cho ý kiến đối với nội dung báo cáo của UBND thành phố về các trường hợp đề nghị cấp giấy chứng nhận QSD đất lần đầu, chuyển mục đích sử dụng đất đã đủ điều kiện đợt 1 năm 2020 và kế hoạch cấp giấy chứng nhận QSD đất lần đầu, chuyển mục đích sử dụng đất trong tháng 6/2020.

 

 

Thu Hà - Ánh Tuyết

 

 

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào