Thành ủy Vĩnh Yên: Sơ kết công tác Đại hội Đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025

10/06/2020

 

Chiều ngày 9/6/2020, thành ủy Vĩnh Yên tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đại hội Đảng cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí: Phạm Hoàng Anh, Ủy viên BTV tỉnh ủy, Bí thư thành ủy; Lương Văn Long, Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Hoài Nam, Phó Bí thư Thường trực thành ủy chủ trì hội nghị.

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các văn bản, hướng dẫn của cấp trên về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Đại hội Đảng cấp cơ sở, đảm bảo thời gian, kế hoạch. Thành ủy đã thành lập 03 tiểu ban, 07 tổ công tác giúp BTV theo dõi, chỉ đạo Đại hội chi, Đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025. Để chỉ đạo Đại hội cấp cơ sở thành công, BTV thành ủy chọn Đảng bộ phường Hội Hợp là đơn vị tổ chức đại hội điểm, đồng thời bầu Bí thư cấp ủy trực tiếp tại Đại hội, nhiệm kỳ 2020-2025. Sau khi tổ chức thành công Đại hội điểm cấp cơ sở, BTV thành ủy đã chỉ đạo, triển khai tổ chức đại hội ở 33 chi, Đảng bộ trực thuộc. Đến ngày 26/5/2020, 34/34 chi, Đảng bộ trực thuộc Thành ủy tổ chức thành công đại hội. Đại hội các chi, Đảng bộ diễn ra trong không khí dân chủ, cởi mở, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, quy định Điều lệ Đảng và quy chế bầu cử trong Đảng. Văn kiện Đại hội của các chi, đảng bộ được chuẩn bị đầy đủ, đúng quy định. Đặc biệt, báo cáo chính trị của các Đảng bộ xã, phường đã đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ qua, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, chương trình trọng điểm, các khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025 và xây dựng mục tiêu, tầm nhìn đến năm 2030.

 

Các đồng chí Thường trực thành ủy chủ trì hội nghị

 

Việc tổ chức lấy ý kiến vào các văn kiện của Trung ương trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ thành phố trình Đại hội lần thứ XXI được thực hiện đầy đủ, đúng yêu cầu. Công tác chuẩn bị nhân sự được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, đảm bảo dân chủ, khách quan. Thực hiện tốt việc triển khai thực hiện Kế hoạch của BTV Thành ủy về “Điều động, luân chuyển cán bộ năm 2020” gắn với việc bố trí, sắp xếp cán bộ trước khi thực hiện quy trình công tác nhân sự đại hội.

 

Ý kiến thảo luận tại hội nghị

 

Công tác bầu cử tại Đại hội và phiên họp thứ nhất của cấp ủy khóa mới được thực hiện nghiêm túc, dân chủ, theo đúng trình tự, thủ tục. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo được quan tâm, đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của các địa phương, đơn vị. Cơ sở vật chất phục vụ đại hội được chuẩn bị chu đáo; công tác phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện tốt. Đặc biệt, công tác tuyên truyền trước và trong Đại hội được triển khai thực hiện tốt, tạo không khí phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Qua Đại hội, các chi, Đảng bộ cơ sở bầu đủ số lượng cấp ủy theo phương án nhân sự được BTV thành ủy phê duyệt; đã bầu 265 đồng chí tham gia cấp ủy cơ sở khóa mới; bầu 232 đại biểu chính thức, 33 đại biểu dự khyết đi dự Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Đ.c Phạm Hoàng Anh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư thành ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Hoàng Anh, Bí thư thành ủy ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác chỉ đạo, tổ chức Đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc của Đảng bộ thành phố; nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: Các cấp ủy cơ sở tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền kết quả của Đại hội, sớm xây dựng Quy chế làm việc của cấp ủy, ban hành và tổ chức hiệu quả Chương trình hành động, đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống; phân công nhiệm vụ cho các đồng chí cấp ủy viên, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy; tiếp tục phát động phong trào thi đua trong toàn Đảng, toàn dân lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố, Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Về chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025, xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, đồng chí Bí thư thành ủy đề nghị cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn thành phố thống nhất cao về nhận thức đến hành động, tập trung quyết liệt cho việc thực hiện nội dung, chương trình, tiến độ, rà soát tất cả các khâu, các bước về công tác văn kiện, nhân sự, công tác phục vụ... góp phần vào thành công Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI. Để đạt được kết quả đó, đòi hỏi sự đoàn kết, quyết tâm cao của hệ thống chính trị, của toàn thể đảng viên trong Đảng bộ. Mỗi cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy trong việc quán triệt tinh thần chỉ đạo của thành ủy đến đại biểu đơn vị mình hiểu rõ, thống nhất cao với phương án nhân sự được BTV Tỉnh ủy phê duyệt, phải thực sự là hạt nhân quy tụ, là tấm gương đoàn kết, thống nhất...

 

Thu Hà - Ánh Tuyết

 

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào