Hội nghị BCH Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên lần thứ 25 nhiệm kỳ 2015- 2020

18/06/2020

 

Chiều ngày 17/6/2020, BTV thành ủy triệu tập hội nghị BCH Đảng bộ thành phố lần thứ 25, nhiệm kỳ 2015- 2020. Các đồng chí: Phạm Hoàng Anh, Ủy viên BTV tỉnh ủy, Bí thư thành ủy;  Lương Văn Long, Phó Bí thư thành ủy, Chủ UBND thành phố; Nguyễn Hoài Nam, Phó Bí thư Thường trực thành ủy chủ trì hội nghị.

 

Các đồng chí Thường trực thành ủy chủ trì hội nghị

 

Hội nghị đã dành nhiều thời gian nghe và cho ý kiến đối với các nội dung: Dự thảo (lần 6) Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ thành phố khóa XX trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025; dự thảo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Tổ văn kiện báo cáo dự thảo Báo cáo chính trị

 

Xác định rõ: Báo cáo chính trị là văn kiện trung tâm của Đại hội, là căn cứ để xây dựng các văn kiện khác trình Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025. Thời gian qua, công tác xây dựng dự thảo báo cáo được tập trung thực hiện qua các bước, lấy ý kiến theo quy định. Dự thảo báo cáo Chính trị đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX. Trong đó, đánh giá kết quả phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và chỉ rõ những hạn chế, bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng cao. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 17,3%/năm (vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng, đến năm 2020, ngành công nghiệp, xây dựng thành phố chiếm 83,8%, ngành dịch vụ chiếm 15,8%, ngành nông nghiệp chiếm 0,4%. Công tác thu ngân sách tăng khá, bình quân hàng năm tăng 10,5%. Trong 5 năm (2016-2020), tổng thu ngân sách đạt trên 7.148 tỷ đồng. Tỷ lệ tăng chi ngân sách ước đạt 8,1%/năm...

Đại hội xác định chủ đề: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; đảm bảo quốc phòng, an ninh; huy động và sử dụng hiệu qủa mọi nguồn lực để phát triển; xây dựng Vĩnh Yên văn minh, hiện đại, xứng tầm vị thế đô thị trung tâm.

Tiếp đó, hội nghị đã cho ý kiến vào dự thảo (lần 2) báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ thành phố khóa XX trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025; dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXI; dự thảo Thông tri triệu tập Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Các ý kiến thảo luận tại hội nghị

 

Trên tinh thần dân chủ và xây dựng cao, các đại biểu đã thống nhất, đồng tình với các dự thảo báo cáo. Đồng thời, đóng góp nhiều ý kiến giá trị, sâu sắc thể hiện trách nhiệm, tâm huyết, gợi mở được các vấn đề quan trọng, nhiệm vụ trọng tâm của thành phố trong thời gian tới.

 

Đ.c Phạm Hoàng Anh, Ủy viên BTV tỉnh ủy, Bí thư thành ủy phát biểu kết luận hội nghị

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Phạm Hoàng Anh đánh giá cao các ý kiến thảo luận, đóng góp tâm huyết của các đại biểu tại hội nghị. Đồng chí đề nghị các thành viên Tổ Biên tập tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện báo cáo, mục tiêu là xây dựng Báo cáo Chính trị thực sự phát huy cao nhất trí tuệ của toàn Đảng bộ, đảm bảo chất lượng, có trọng tâm, trọng điểm, đúng thực tế và nêu bật được những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua; đánh giá đúng những tồn tại, hạn chế, từ đó có định hướng để xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và tạo đột phá của thành phố trong nhiệm kỳ tới; hoàn thiện dự thảo Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ thành phố khóa XX và dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, đảm bảo chất lượng và thời gian...Đặc biệt, các báo cáo cần đảm bảo về bố cục, nội dung xúc tích, ngắn gọn, thể hiện quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân thành phố trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Hội nghị BCH Đảng bộ thành phố lần thứ 25 đã thông qua dự thảo Đề án nhân sự tham gia cấp ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt thành phố nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, dự kiến số lượng BCH Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025 có 41 đồng chí; số lượng BTV Thành ủy gồm 13 đồng chí, và thông qua dự kiến danh sách Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025.

Thu Hà - Ánh Tuyết

 

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào