Đại hội thi đua yêu nước thành phố Vĩnh Yên lần thứ V, giai đoạn 2020-2025

19/06/2020

Sáng ngày 19/6/2020, thành phố Vĩnh Yên long trọng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V, giai đoạn 2020-2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Hoàng Anh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư thành ủy; Bùi Thị Thu Hằng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở Nội vụ; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

 

Chương trình văn nghệ chào mừng

 

Lãnh đạo thành phố có các đồng chí: Lương Văn Long, Phó Bí thành ủy, Chủ tịch UBND; Nguyễn Hoài Nam, Phó Bí thư Thường trực thành ủy; các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố qua các thời kỳ; Ủy viên BTV thành ủy, Thường trực HĐND,UBND, Ủy ban MTTQ thành phố; anh hùng LLVT, lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị thành phố; các xã, phường và trên 200 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước thành phố.

 

Đại biểu tỉnh, thành phố dự Đại hội

 

Trình bày báo cáo kết quả thi đua yêu nước thành phố, giai đoạn 2015-2020, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Lương Văn Long nhấn mạnh: Trong 5 năm qua, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những yêu nước nhất”, thành phố Vĩnh Yên đã tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Kết quả: Kinh tế thành phố tăng trưởng cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, thu ngân sách tăng cao. Tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 17,3%/năm (vượt mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đề ra). Thu ngân sách tăng 10,5%,/năm, tỷ lệ tăng chi ngân sách ước đạt 8,1%/năm.

 

Đ.c Chủ tịch UBND thành phố: Lương Văn Long phát biểu khai mạc Đại hội

 

Các phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, thi đua yêu nước trên lĩnh vực văn hóa xã hội, thi đua trong các cơ quan Đảng chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội..., đạt được nhiều kết quả. Năm 2019, thành phố Vĩnh Yên được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị tiếp tục được đầu tư xây dựng từng bước hiện đại. Đến nay, thành phố cơ bản hoàn thành các tiêu chí của đô thị loại I.

Trong 5 năm qua, toàn thành phố đã hỗ trợ xây dựng được 94 nhà đại đoàn kết, trị giá trên 3,2 tỷ đồng; hỗ trợ trên 450 triệu đồng cho trên 700 lượt hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn; ủng hộ trên 1,2 tỷ đồng cho đồng bào thiên tai, ủng hộ đồng bào các tỉnh bạn trên 900 triệu đồng; đã tích cực vận động, quyên góp từ các nhà hảo tâm xây dựng được 45 nhà tình nghĩa cho hộ nghèo, 26 nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, vận động các doanh nghiệp, cá nhân hỗ trợ hàng tỷ đồng làm công tác từ thiện nhân đạo... Qua đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thành phố từ 2,12% (năm 2015) và ước thực hiện đến năm 2020 còn dưới 1,0%...

 

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

 

Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng, nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc, điển hình tiên tiến. Dù ở lĩnh vực nào, mỗi tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến cũng thể hiện tinh thần phấn đấu với ý chí cách mạng tiến công, tinh thần tự chủ, năng động, sáng tạo. Trong 5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân thành phố Vĩnh Yên đã được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua, Bằng khen; Cờ thi đua, Bằng khen cấp bộ; được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua, Bằng khen cấp tỉnh, hàng trăm tập thể, cá nhân được khen thưởng trên các lĩnh vực.

 

Đại biểu tham luận tại Đại hội

 

Tại Đại hội, các đại biểu đã tham luận, đóng góp nhiều ý kiến, làm rõ những kết quả trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, an sinh xã hội, xây dựng Đảng... Đồng thời, nêu ra những định hướng để thực hiện hiệu quả phong trào thi đua yêu nước thời gian tới.

 

Đ.c Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì biểu dương, khen ngợi các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, những người lao động, những chiến sỹ thầm lặng đã tạo nên một vườn hoa đẹp trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố, đã không ngừng phát huy truyền thống vẻ vang, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung và sự phát triển của thành phố nói riêng. Đồng thời nhấn mạnh: Với vị trí, tầm quan trọng của thành phố Vĩnh Yên đối với tỉnh Vĩnh Phúc, thời gian tới đề nghị các cấp, các ngành, các đơn vị của thành phố cần quan tâm hơn một số vấn đề:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác Hồ; các quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác thi đua, làm cho phong trào thi đua thực sự trở thành ý thức và trách nhiệm thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, của mỗi cán bộ, công chức. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể của thành phố cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và phải xem công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước thực sự trở thành phong trào thường xuyên liên tục, tự giác.

Hai là, phong trào thi đua phải lan tỏa bằng hành động cụ thể trong việc học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách của Bác. Quan tâm phát hiện nhân tố mới, điển hình mới, bồi dưỡng điển hình tiên tiến và nhân rộng các điển hình, trao đổi kinh nghiệm, cùng học tập lẫn nhau; đồng thời phải quan tâm đến công việc hàng ngày, trước hết là việc chấp hành giờ giấc lao động, kỹ năng lao động, năng suất, chất lượng, hiệu quả, nhanh chóng khắc phục căn bệnh phiền hà nhân dân, doanh nghiệp. Ngoài ra, kết quả của phong trào thi đua phải hướng vào nhiệm vụ xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; đơn vị vững mạnh toàn diện; cán bộ, đảng viên, công chức thật sự gương mẫu, tận tụy, hết lòng phục vụ nhân dân, được nhân dân tin yêu, quý trọng.

Ba là, Đẩy mạnh các phong trào thi đua với nội dung thiết thực, hiệu quả, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Thi đua thực hiện "văn hóa, văn minh đô thị ", phát triển văn hóa, xã hội góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; thi đua nâng cao năng lực quản lý nhà nước; cải cách thủ tục hành chính, phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp. Thi đua phải đi vào chiều sâu, trên tinh thần quán triệt sâu sắc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng…

Bốn là, đổi mới nội dung và hình thức khen thưởng; khen thưởng phải thực sự nghiêm túc, đánh giá đúng thành tích, phải dân chủ, công khai, lắng nghe và tôn trọng ý kiến của quần chúng, nhân dân, tránh khen thưởng tràn lan, khen không đúng và không trúng.

 

Đ.c Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Văn Trì trao Bằng kheo cho nhân dân và cán bộ thành phố

 

Đ.c Phạm Hoàng Anh, Ủy viên BTV tỉnh ủy, Bí thư thành ủy và các đại biểu trao giấy khen cho Công an thành phố

 

Tại Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì đã trao Bằng khen của UBND tỉnh tặng Nhân dân và cán bộ thành phố Vĩnh Yên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2019. Đồng chí Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên Phạm Hoàng Anh trao Giấy khen tặng tập thể Công an thành phố và 9 cán bộ chiến sĩ đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy.

 

Đ.c Phó Bí thư TT thành ủy: Nguyễn Hoài Nam phát động phong trào thi đua

 

Nhân dịp này, 30 tập thể và 53 cá nhân được trao tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm, giai đoạn 2015 - 2020.

 

Lãnh đạo thành phố khen thưởng cho các tập thể cho thành tích trong phong trào thi đua yêu nước

 

Đại hội đã thông qua danh sách 13 đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ V và phát động phong trào thì đua yêu nước giai đoạn 2020-2025.

 

 

 

 

 

T/h: Nhóm PV

 

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào