UBND thành phố Vĩnh Yên tổ chức hội nghị phiên thường kỳ tháng 6/2020

24/06/2020

Sáng ngày 24/6/2020, UBND thành phố tổ chức hội nghị phiên thường kỳ tháng 6/2020. Các đồng chí Thường trực UBND thành phố: Đồng chí Lương Văn Long, Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Lê Anh Tân, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Trần Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Hội nghị đã dành nhiều thời gian nghe, cho ý kiến đối với báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội thành phố 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội thành phố, ngay từ đầu năm, cùng với việc tập trung, quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đã chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai mạnh mẽ các nhiệm vụ, thực hiện các giải pháp, tập trung nguồn lực, phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Kinh tế thành phố có sự tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 31.608 tỷ đồng, bằng 40,1% kế hoạch năm. Thu ngân sách ước đạt trên 1.965 tỷ đồng, bằng 118% dự toán, tăng 191% so cùng kỳ. Công tác quản lý đô thị, đầu tư công được quan tâm, công tác bồi thường GPMB được tập trung thực hiện, các chính sách an sinh, xã hội được duy trì và đảm bảo; công tác thanh tra, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo được thực hiện thường xuyên, đúng pháp luật. Quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị, trật tự ATXH được giữ vững.

 

Các đồng chí Thường trực UBND thành phố điều hành hội nghị

 

Tiếp đó, hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến đối với kết quả công tác CCHC thành phố 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, có tính quyết định trong thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện giao dịch hành chính với cơ quan nhà nước. Thành phố đã ban hành các kế hoạch, chương trình CCHC theo giai đoạn và hàng năm, chỉ đạo thực hiện Đề án “Nâng cao năg lực, hiệu quả quản lý, điều hành của UBND thành phố và UBND xã, phường giai đoạn 2016-2020”. Trong chỉ đạo triển khai, thực hiện CCHC, thành phố luôn gắn công tác này với vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, với chức năng, nhiệm vụ của từng phòng, ban, đơn vị, địa phương. Về cải cách TTHC, thành phố đã tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng phục vụ của Bộ phận một cửa thành phố và tại các xã, phường; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn, có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ... Qua đó, công tác CCHC của thành phố có chuyển biến tích cực, từng bước hình thành một nền hành chính công khai, hiện đại, minh bạch. Kết quả, 6 tháng đầu năm tại Bộ phận một cửa thành phố đã nhận và giải quyết trên 1.500 hồ sơ đến giao dịch. Tỷ lệ giải quyết trước hạn đạt 70,6%, chậm hạn chiếm 0,32%. Tại các xã, phường đã tiếp nhận và giải quyết được trên 9.000 hồ sơ đến giao dịch, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt trên 54%, trước hạn đạt 44,4%, chậm hạn 0,18%.

 

Các ý kiến tại hội nghị

 

Tiếp đó, hội nghị đã thông qua các nội dung: Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 12, HĐND thành phố khóa XX; Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật của thành phố...

 

Đ.c Chủ tịch UBND thành phố Lương Văn Long kết luận hội nghị

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Lương Văn Long đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến, bổ sung, hoàn thiện các báo cáo. Đối với báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội thành phố cần quan tâm đến giải pháp cụ thể trong thực hiện hiệu quả nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, trong đó có công tác thu ngân sách, việc giải quyết đất dịch vụ, giải quyết vi phạm đất đai, quản lý TTĐT... Đối với công tác CCHC thành phố, bổ sung số liệu tiếp nhận và giải quyết các TTHC tại bộ phận một cửa thành phố; chú trọng việc nâng cao thực hiện quy chế và giám sát công vụ, công tác cải cách bộ máy hành chính, hiện đại hóa nền hành chính công; cần đưa ra giải pháp để nâng cao chỉ số CCHC...Đối với công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, bổ sung kết quả ra quân tổng kiểm tra phương tiện; công tác phạt nguội; công tác triển khai quản lý định danh theo mã điện tử; nêu rõ việc duy trì và hiệu quả các mô hình toàn dân phòng, chống tội phạm, TNXH...

Thời gian tới, thành phố xác định: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19; tiếp tục rà soát, đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội thành phố và triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ kỳ họp thứ 14, HĐND thành phố khóa XX; tiếp tục làm tốt công tác TTĐT, công tác bồi thường GPMB, giải quyết đất dịch vụ; làm tốt công tác giải quyết đơn thư KNTC; quan tâm đến công tác an sinh xã hội, nắm chắc tình hình ANCT, trật tự ATXH trên địa bàn...

Thu Hà - Bích Thảo

 

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào