Đảng bộ phường Khai Quang: Quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2020

25/06/2020

Sáng ngày 25/6/2020, Đảng bộ phường Khai Quang tổ chức quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2020 về "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" cho trên 160 đảng viên là ủy viên BTV, BCH Đảng bộ phường; các đoàn thể và Ban chi ủy các chi bộ trực thuộc.

 

 

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe giảng viên Khoa Xây dựng Đảng (trường Chính trị tỉnh) truyền đạt nội dung chuyên đề năm 2020, gồm: Tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh và đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nhằm tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới...

Đảng ủy phường đã quán triệt, yêu cầu cấp ủy các cấp tổ chức nghiên cứu, quán triệt, thực hiện trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về những nội dung của chuyên đề năm 2020. Trên cơ sở đó, các chi bộ thảo luận để xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết tòan dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phù hợp với tình hình, nhiệm vụ của mình. Sau học tập, nghiên cứu, mỗi cán bộ, đảng viên liên hệ bản thân, xây dựng bản đăng ký phấn đấu làm theo về những nội dung của chuyên đề năm 2020; nâng cao tinh thần, trách nhiệm, tập hợp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu cách mạng trong giai đoạn hiện nay.

Qua hội nghị, nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ và đảng viên trong phường về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa nội dung học tập và làm theo Bác trở thành nề nếp, là việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ, Chi bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thu Hà

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào