Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên lần thứ XXI thành công tốt đẹp

31/07/2020

           Ngày 31/7/2020, Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 bước vào ngày làm việc thứ 3 và bế mạc Đại hội.

 

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Phạm Hoàng Anh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy điều hành bầu cử

 

7h30': Đại hội tiến hành bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII gồm 33 đồng chí (trong đó có 02 đại biểu dự khuyết).

 

 

Đại biểu bỏ phiếu bầu

 

8h11': Báo cáo tổng hợp các ý kiến tham gia vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

 

Đ.c Đỗ Thị Ngọc Thnh, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy

báo cáo tổng hợp các ý kiến

 

Theo báo cáo: Nhìn chung các ý kiến tham gia đều nhất trí cao với nội dung dự thảo các báo cáo và cho rằng dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, được xây dựng công phu, bố cục chặt chẽ, các vấn đề nêu trong báo cáo phù hợp với thực tiễn của đất nước, của tỉnh và nguyện vọng của nhân dân. Các dự thảo được trình bày khá toàn diện, đầy đủ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Nội dung dự thảo đã kế thừa và phát triển nhiều luận điểm quan trọng đã nêu ra từ các văn kiện Đại hội khóa trước; đi sâu phân tích nhưng nguyên nhân của thành công và tồn tại, đề ra những giải pháp mang tính định hướng có tính chiến lược; đặc biệt đã nghiên cứu đưa vào những nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, nội dung này là cơ sở rất quan trọng để sau Đại hội tiến hành triển khai Nghị quyết, hiệu quả sẽ cao, có sự thống nhất, tạo sự chuyển biến tích cực cho việc thực hiện Nghị quyết... Các ý kiến tham gia, đóng góp vào các nội dung của dự thảo với tinh thần dân chủ, không khí thảo luận sôi nổi. Cơ bản đảng viên nhất trí với đánh giá của dự thảo các văn kiện.

 

Toàn cảnh Đại hội

 

Về dự thảo các văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các đại biểu tham gia ý kiến: Về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và diện mạo đất nước qua 35 năm đổi mới; tầm nhìn và định hướng phát triển; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển con người; quản lý và sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIII...

Về dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội XVII, các đại biểu ý kiến về: Đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Trong đó, tập trung về phát triển kinh tế; văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường và phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; công tác xây dựng chính quyền, phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể nhân dân tiếp tục đổi mới và đi vào thực chất; công tác xây dựng Đảng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm; quan điểm, định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025…

8h40': Đại hội công bố kết quả bầu cử Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, 33 đại biểu được bầu với tỷ lệ phiếu bầu cao.

  9h40’: Đồng chí Phạm Hoàng Anh, Bí thư Thành ủy báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất BCH Đảng bộ thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025, bầu BTV Thành ủy, các chức danh Bí thư, Phó bí thư Thành ủy, Ủy ban kiểm tra Thành ủy và Chủ nhiệm UBKT Thành ủy.

 

BCH Đảng bộ thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025

 

Theo kết quả công bố, BCH Đảng bộ thành phố đã bầu ra BTV Thành ủy gồm 12 đồng chí. Đồng chí Phạm Hoàng Anh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, tái cử chức vụ Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Lương văn Long và đồng chí Nguyễn Hoài Nam tái cử giữ chức Phó Bí thư Thành ủy, bầu Ủy viên UBKT Thành ủy gồm 07 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thái Châm được tín nhiệm bầu Chủ nhiệm UBKT Thành ủy.

 

Đ.c Lương Văn Long, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố báo cáo Chương trình hành động

 

Tiếp đó, Đại hội thông qua dự thảo Nghị quyết. Chương trình hành động của BCH Đảng bộ thành phố thực hiện nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, khẳng định quyết tâm chính trị của Đảng bộ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi một số mục tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ như: Duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm tăng 16-18%. Trong đó, công nghiệp, xây dựng tăng từ 17-19%; dịch vụ tăng từ 8-10% nông, nghiệp, thủy sản tăng từ 0,2-0,4%. Phấn đấu đến năm 2025 cơ cấu kinh tế của thành phố: Công nghiệp-xây dựng: 87-90%; dịch vụ chiếm 11-14%; nông nghiệp dưới 1%. Duy trì nhịp độ tăng thu ngân sách từ 9-11%. Tiếp tục quan tâm đến công tác CCHC; khai thác tiềm năng, lợi thế vị trí địa lý, cảnh quan thiên nhiên...để phát triển dịch vụ. Thực hiện tốt công tác quy hoạch và phát triển đô thị, đầu tư tạ tầng đô thị. Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ bồi thường GPMB; chú trọng đầu tư các dự án giao thông, chính trang đô thị. Quan tâm phát triển văn hóa xã hội, nâng cao đời sống nhân dân...

 

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

 

Sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới; với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân thành phố, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đã thành công tốt đẹp.

 

Đ.c Phạm Hoàng Anh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy phát biểu bế mạc Đại hội

 

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Phạm Hoàng Anh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy khẳng định: Thành công của Đại hội có được, trước hết là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên của Trung ương, của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự giúp đỡ, tạo điều kiện của các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; sự đóng góp trí tuệ xây dựng văn kiện của các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể của tỉnh, các đồng chí lão thành cách mạng, các thế hệ cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của tỉnh, của thành phố, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân Vĩnh Yên. Đồng thời nhấn mạnh: Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố khóa XXI là công trình tập thể, được xây dựng bằng tâm sức, trí tuệ, nguyện vọng và quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ.

 

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

 

Tinh thần cốt lõi của Nghị quyết là: Bằng mọi giải pháp phù hợp, các bước đi đúng hướng, phát huy cao nhất mọi nguồn lực, khai thác tiềm năng, lợi thế đưa Vĩnh Yên phát triển nhanh và vững chắc, thực hiện bằng được khát vọng vươn lên của người dân thành phố, quyết tâm xây dựng Vĩnh Yên giàu đẹp, văn minh, cùng với tỉnh và nhân dân cả nước, góp công sức, xây dựng cơ đồ dân tộc Việt Nam rạng ngời đi lên.

Để Nghị quyết đi vào đời sống, một cách hiệu quả, ngay sau Đại hội, mỗi cấp ủy phải triển khai cụ thể, đồng bộ nội dung Nghị quyết Đại hội đến với từng đảng viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân, để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, trở thành hành động của mọi cấp ủy, mọi tổ chức và mỗi người dân; đổi mới về tư duy, có cách nghĩ, cách làm mới, dám nhận nhiệm vụ và hoàn thành nhiệm vụ, dám nhận trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân về kết quả công việc, xây dựng phong cách làm việc theo gương Bác Hồ, dành thời gian đi thực tế, sát dân, sát cơ sở, có giải pháp phù hợp, quyết liệt trong hành động, sáng tạo trong tư duy công việc, không ngừng học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thống nhất cao từ nhận thức đến hành động. Quyết tâm đưa thành phố phát triển lên tầm cao mới, xây dựng Vĩnh Yên xứng tầm là đô thị đầu tàu, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh và đất nước.

 

T/h: Nhóm PV

 

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào