UBND thành phố tổ chức hội nghị phiên họp thường kỳ tháng 7/2020

03/08/2020

Sáng 3/8/2020, UBND thành phố Vĩnh Yên tổ chức hội nghị phiên họp thường kỳ tháng 7. Đồng chí Lương Văn Long, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố và các đồng chí Thường trực UBND thành phố chủ trì hội nghị.

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Phiên họp đã dành nhiều thời gian nghe, cho ý kiến đối với báo cáo tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công; kết quả bồi thường, GPMB; kết quả xử lý, giải quyết các tồn tại, vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn thành phố 7 tháng đầu năm, bàn các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2020.

Từ đầu năm đến nay, quyết liệt chỉ đạo thực hiện nội dung ký cam kết các nhiệm vụ trọng tâm về: Bồi thường, GPMB, giải ngân vốn đầu tư công và xử lý vi phạm Luật đất đai, xây dựng, UBND thành phố đã triển khai các văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, văn bản hướng dẫn của các sở, ngành về kế hoạch đầu tư; ban hành các văn bản chỉ đạo các đơn vị thực hiện đúng quy định về đầu tư XDCB và kế hoạch đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư; chỉ đạo UBND các xã, phường, các phòng chức năng tập trung thực hiện GPMB các dự án và kiên quyết xử lý các vi phạm về đất đai, xây dựng.

 

 

Đ.c Phó Chủ tịch HĐND thành phố: Nguyễn Kim Định phát biểu ý kiến tại hội nghị

 

Về tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020. Ngân sách tỉnh: Tổng vốn kế hoạch ngân sách tỉnh năm 2020 là 259,881 tỷ đồng (Trong đó, vốn kế hoạch giao là 169,680 tỷ đồng; vốn kéo dài: 90,201 tỷ đồng). Giải ngân vốn đầu tư công tính đến 31/7/2020 là 13,822 tỷ đồng. Ngân sách địa phương: Kế hoạch tỉnh giao vốn đầu tư công năm 2020 của thành phố là 606,033 tỷ đồng. Trong đó, kế hoạch tỉnh giao đầu năm là 573,477 tỷ đồng, tỉnh giao bổ sung trong năm 32,556 tỷ đồng. Giao ngân sách cấp thành phố 537,469 tỷ đồng; giao ngân sách cấp xã, phường 61,946 tỷ đồng. Theo kế hoạch thành phố giao: Tổng vốn đầu tư công năm 2020 của thành phố 1.039,852 tỷ đồng. Trong đó, Ngân sách thành phố, giao cấp thành phố 857,348 tỷ đồng. Ngân sách xã, phường 182,504 tỷ đồng.

Tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công toàn thành phố đến 31/7/2020 đạt 243,026 tỷ đồng, bằng 42,38% kế hoạch tỉnh giao đầu năm. Trong đó, giải ngân cấp thành phố 119,042 tỷ đồng; cấp xã, phường 169,007 tỷ đồng.

Đối với công tác bồi thường, GPMB: Tổng dự án đã và đang thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 40 dự án (28 dự án chuyển tiếp, 12 dự án mới). Tổng giá trị phương án bồi thường GPMB được duyệt 512,92 tỷ đồng/270,66 ha. Trong đó, 7 tháng năm 2020 là 39,39 tỷ đồng/17,8 ha. Tổng số tiền đã chi trả 343,75 tỷ đồng/172,39 ha.

Về kết quả thực hiện công tác xử lý, giải quyết các tồn tại, vi phạm pháp luật đất đai, trên cơ sở các nhóm vi phạm, UBND các xã, phường và các ngành chức đã và đang thực hiện các giải pháp như: Ký cam kết giữ nguyên hiện trạng đất, xử lý tháo dỡ công trình vi phạm, lập hồ sơ, thẩm định trình UBND thành phố quyết định chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định...

 

Đ.c Chủ tịch UBND thành phố: Lương Văn Long phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Lương Văn Long nhấn mạnh: Để đảm bảo hoàn thành việc giải ngân theo cam kết với tỉnh, UBND thành phố chỉ đạo: Quyết liệt thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, giải ngân vốn đầu tư công; triển khai nhanh các thủ tục đầu tư để có cơ sở giải ngân vốn đầu tư. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 06 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chỉ đạo tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công năm 2020; tập trung các giải pháp đảm bảo mục tiêu giải ngân vốn đã cam kết với Thành ủy...

Đối với công tác GPMB: Tiếp tục tập trung thực hiện GPMB đối với các dự án được giao, nhất là đối với các dự án trọng tâm, trọng điểm theo chương trình hành động của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Bí thư Thành ủy; tiếp tục chi trả tiền và vận động chi trả tiền các dự án đã có quyết định phê duyệt phương án bồi thường; đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất, kiểm kê, niêm yết, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với 03 dự án do Ban QLDA sử dụng vốn vay nước ngoài làm chủ đầu tư, nhất là dự án Quản lý Nguồn nước và Ngập lụt Vĩnh Phúc; tiếp tục thực hiện, giải quyết vướng mắc 03 dự án đô thị thuộc diện nhà nước thu hồi đất (Khu đô thị Bắc Đầm Vạc, TMS, Doji)...

Tiếp đó, hội nghị đã  thông qua báo cáo tổng kết năm học 2019-2020, triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021.

Nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8/2020, UBND thành phố chỉ đạo: Tiếp tục thực hiện hiệu qủa “mục tiêu kép”, vừa quyết liệt phòng chống dịch Covid-19, vừa thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo đời sống nhân dân; triển khai các nhiệm vụ về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 15 của BCH Đảng bộ thành phố về năng cao năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành của UBND thành phố và UBND các xã, phường giai đoạn 2016-2020; tiếp tục kiểm tra, rà soát, hoàn thiện thủ tục, hồ sơ pháp lý để tổ chức cưỡng chế đối với các dự án: đường vành đai 2, dự án về phát triển đô thị và tập trung xử lý vi phạm về đất đai, xây dựng tại các xã, phường. Cùng với đó, đảm bảo công tác triển khai năm học 2020-2021; tăng cường công tác tuyên truyền thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025; tuyên truyền về Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9...

Thu Hà - Ánh Tuyết

 

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào