Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì nghe báo cáo về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên

05/08/2020

Chiều 4/8, đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 đã có buổi làm việc với UBND thành phố Vĩnh Yên. Cùng dự có đồng chí Phạm Hoàng Anh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Đ/c Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Năm 2020, thành phố Vĩnh Yên thực hiện kế hoạch phân bổ vốn đầu tư cho 67 dự án, trong đó có 48 dự án do thành phố làm chủ đầu tư và 19 dự án do xã, phường làm chủ đầu tư. Việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 được thực hiện theo đúng các nguyên tắc phân bổ vốn quy định tại Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch  và Đầu tư, UBND tỉnh; nguồn vốn được bố trí bảo đảm cho các dự án thực hiện, không gây phát sinh nợ xây dựng cơ bản. Với tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công được giao trên 878,7 tỷ đồng, đến 31/7/2020 thành phố đã giải ngân trên 190,8 tỷ đồng nguồn vốn ngân sách địa phương, đạt 36.08% kế hoạch và trên 30,7 tỷ đồng nguồn ngân sách tỉnh, đạt 18,13% kế hoạch. Tuy nhiên, hiện công tác triển khai thực hiện dự án còn chậm; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công toàn thành phố đạt thấp; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng chậm, còn nhiều dự án mới và dự án chuyển tiếp chưa thực hiện được do chưa có mặt bằng.

Để bảo đảm hoàn thành việc giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công năm 2020, UBND thành phố Vĩnh Yên kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu điều chỉnh chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người dân có đất bị thu hồi thực hiện dự án; tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, thiết lập hồ sơ địa chính, kịp thời cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để tránh các vướng mắc, phát sinh liên quan đến xác định nguồn gốc đất trong quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng; thành lập các tổ công tác chuyên trách trực tiếp tham gia thực hiện bồi thường các dự án có tính chất phức tạp, từ đó tham mưu UBND tỉnh ban hành chính sách về bồi thường, giải phóng mặt bằng sát với thực tiễn. Thành phố cũng kiến nghị UBND tỉnh sớm ban hành quy định cụ thể về trình tự, thủ tục thực hiện công tác cưỡng chế thu hồi đất, cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc; thực hiện các nội dung công tác có yếu tố tư vấn, di chuyển, xây dựng hoàn trả bảo đảm việc chỉ định thầu, đấu thầu tư vấn không trái quy định của Luật Đấu thầu.

Sau khi nghe lãnh đạo các sở, ngành làm rõ nguyên nhân và đề xuất thêm một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, từ nay đến cuối năm, lãnh đạo các sở, ngành liên quan, UBND thành phố Vĩnh Yên phải xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đặc biệt quan trọng, từ đó rà soát lại toàn bộ các công việc đã làm được, những việc còn tồn đọng; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu nhằm quyết liệt tập trung chỉ đạo giải ngân hết nguồn vốn đầu tư công được giao theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh giao trong năm 2020.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố Vĩnh Yên cần phối hợp với các sở, ngành tập trung làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, không để dịch bệnh ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội nói chung và tiến độ thi công dự án, giải ngân vốn đầu tư công. Quan tâm bố trí đủ nguồn nhân lực nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn các dự án; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhất là về bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các dự án. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu, đồng thuận ủng hộ các dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, chấp hành nghiêm quy định pháp luật về bồi thường, giải phóng mặt bằng. Chỉ đạo các chủ đầu tư chủ động tổ chức đấu thầu, thực hiện đầy đủ các chính sách về bồi thường, hỗ trợ, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người dân; chỉ đạo, đôn đốc nhà thầu triển khai thi công ngay đối với những dự án đủ điều kiện theo đúng cam kết. Thành ủy, UBND thành phố Vĩnh Yên cần chủ động phân công các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố phụ trách từng địa bàn, dự án để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở. Cùng đó, các sở, ngành cần tập trung hỗ trợ thành phố giải quyết dứt điểm những tồn tại liên quan đến công tác thẩm định, điều chỉnh bổ sung dự án, thủ tục pháp lý, giải ngân vốn đầu tư; rà soát, tham mưu UBND tỉnh kiên quyết điều chuyển vốn từ các dự án không có khả năng giải ngân sang các dự án còn thiếu vốn.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của thành phố Vĩnh Yên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì giao Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, báo cáo đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh chính sách về bồi thường, giải phóng mặt bằng nhưng phải bảo đảm về lộ trình, tránh xung đột với các dự án đã và đang triển khai trên địa bàn tỉnh. Riêng đề xuất ban hành quy định cụ thể về trình tự, thủ tục thực hiện công tác cưỡng chế thu hồi đất, cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc và phân công rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết UBND tỉnh đã có Quyết định số 28 ngày 28/6/2019 về ban hành quy định thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan trong công tác kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc và cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất trên địa bàn tỉnh, UBND thành phố Vĩnh Yên cần nghiên cứu kỹ để thực hiện.

Vinhphuc.vn

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào