Ban Tuyên giáo Thành ủy Vĩnh Yên: Khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng năm 2020

05/08/2020

Sáng ngày 05/8/2020, Ban Tuyên giáo Thành ủy Vĩnh Yên tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho các học viên là những quần chúng ưu tú của các chi, Đảng bộ trực thuộc Thành ủy.

 

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

 

Tham gia lớp bồi dưỡng các học viên được nghiên cứu, học tập các chuyên đề: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Một số nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH và chuyên đề phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam...

 

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy quán triệt nội dung lớp học

 

Qua học tập, các học viên được bồi dưỡng nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, xác định được vai trò, trách nhiệm của bản thân, chủ động xây dựng kế hoạch, tích cực phấn đấu để sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Kết thúc khóa học, các học viên viết bài thu hoạch về những vấn đề cơ bản đã được học tập. Từ đó, có thể vận dụng những kiến thức lý luận được học tập vào thực tiễn công tác, học tập, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Thu Hà - Ánh Tuyết

 

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào