Thường trực HĐND thành phố giám sát UBND thành phố Vĩnh Yên về giải quyết các tồn tại, vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn

11/09/2020

Sáng ngày 11/9/2020, Thường trực HĐND thành phố Vĩnh Yên do đồng chí Nguyễn Kim Định, Ủy viên BTV thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát chuyên đề UBND thành phố về việc giải quyết các tồn tại, vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn. Tham dự có đồng chí Trần Ngọc Hải, Ủy viên BTV thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; một số phòng, ban của thành phố; lãnh đạo UBND 9 xã, phường.

 

 

Toàn cảnh buổi giám sát

 

  

Xác định công tác xử lý, giải quyết các tồn tại vi phạm pháp luật về đất đai là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của thành phố. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và thành ủy Vĩnh Yên. UBND thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành kế hoạch số 157 về việc xử lý, giải quyết các tồn tại, vi phạm pháp luật đất đai; kế hoạch số 86 về việc phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý, giải quyết các tồn tại, vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn thành phố trong năm 2020; thành lập BCĐ; tổ công tác xử lý vi phạm đất đai; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; đồng thời triển khai quyết liệt các giải pháp trong quá trình triển khai thực hiện; tổ chức ký cam kết, gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý đất đai, xử lý các vi phạm pháp luật về đất đai.

 

 

 

Đ.c Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Ngọc Hải phát biểu tại buổi giám sát

 

  

Trong quá trình chỉ đạo thực hiện công tác xử lý, giải quyết các tồn tại, vi phạm pháp luật đất đai, UBND thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn UBND các xã, phường thực hiện. Từ ngày 20/11/2018 đến ngày 10/4/2020 toàn thành phố đã xử lý, giải quyết được 356/767 trường hợp vi phạm pháp luật đất đai trước ngày 01/7/2014; tháo dỡ công trình vi phạm của 13 trường hợp vi phạm pháp luật đất đai sau ngày 01/7/2014; thực hiện thanh tra xong đối với các trường hợp do UBND xã, công ty, xí nghiệp giao đất trái thẩm quyền…

 

 

 

Một số ý kiến tại buổi giám sát

 

  

Tại buổi giám sát, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ về những khó khăn, tồn tại trong việc xử lý vi phạm pháp luật đất đai tập trung về các nội dung: Việc phát hiện và các biện pháp ngăn chặn kịp thời; thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm; hướng dẫn quy trình xử lý; công tác phối hợp trong triển khai thực hiện…

 

 

 

 Đ.c Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Kim Định phát biểu kết luận buổi giám sát

  

 

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Kim Định nhấn mạnh: Công tác quản lý, xử lý, giải quyết các tồn tại vi phạm pháp luật về đất đai là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của thành phố. Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả, trong thời gian tới UBND thành phố tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo sát sao; triển khai quyết liệt các giải pháp hơn nữa; các phòng, ban có liên quan của thành phố và các xã, phường chủ động phối hợp, tháo gỡ khó khăn trong triển khai thực hiện; có nhiệm vụ giải pháp cụ thể đối với từng nhóm từng trường hợp. UBND thành phố tiếp thu các ý kiến của đoàn giám sát, hoàn thiện báo cáo.

 

                                                                        Thu Hằng - Bích Thảo

 

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào