UBND phường Đống Đa tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật năm 2020

15/09/2020

Sáng ngày 15/9/2020, UBND phường Đống Đa tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật năm 2020 về chuyên đề: Khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng. Tham dự hội nghị có 150 học viên là tổ trưởng tổ dân phố, tổ trưởng tổ liên gia, cán bộ chi hội cơ sở và đại diện nhân dân của các tổ dân phố trên địa bàn...

 

 

Toàn cảnh buổi tập huấn

 

 

Tại hội nghị, các học viên đã được truyền đạt kiến thức pháp luật về khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng tập trung về các nội dung cơ bản như: Khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính; trình tự khiếu nại; hình thức khiếu nại; thời hiệu khiếu nại; quyền nghĩa vụ của người khiếu nại, người bị khiếu nại, người giải quyết khiếu nại và của luật sư, trợ giúp viên pháp lý; thẩm quyền giải quyết khiếu nại; trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu; trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai; thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật; nguyên tắc giải quyết tố cáo; quyền và nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố cáo, người giải quyết tố cáo; giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ; hình thức tố cáo, tiếp nhận, xử lý ban đầu thông tin tố cáo; trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo…

Thông qua, hội nghị nhằm trang bị, bồi dưỡng nâng cao kiến thức pháp luật cho người dân, trên cơ sở đó giúp cho người dân nắm vững kiến thức pháp luật, từ đó chấp hành tốt các quy định của pháp luật.

                                                                                       T/h: Thu Hằng

 

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào