Thường trực thành ủy triệu tập hội nghị BTV Thành ủy bàn, cho ý kiến vào một số nội dung theo quy chế làm việc

16/09/2020

Chiều ngày 15/9/2020, Thường trực thành ủy triệu tập hội nghị BTV thành ủy cho ý kiến vào một số nội dung theo quy chế làm việc Đồng chí Phạm Hoàng Anh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư thành ủy Vĩnh Yên chủ trì hội nghị.

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo quy chế làm việc của BCH Đảng bộ thành phố, BTV và Thường trực thành ủy Vĩnh Yên khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, dự thảo quy chế làm việc gồm 5 chương, 31 điều bao gồm: chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của thành ủy, BTV và TT thành ủy; nhiệm vụ quyền hạn của ủy viên BCH đảng bộ, ủy viên BTV, Bí thư và các Phó Bí thư thành ủy; chế độ làm việc và quan hệ công tác; tổ chức thực hiện.

 

Đ.c Nguyễn Hoài Nam, Phó Bí thư TT thành ủy phát biểu tại hội nghị

 

Đối với dự thảo chương trình công tác toàn khóa của BCH Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025, các đại biểu đã cho ý kiến về các nhóm công việc chính của BCH Đảng bộ thành phố tại các kỳ họp . Đồng thời, đề xuất bổ sung một số nội dung vào Chương trình làm việc của BTV thành ủy, BCH Đảng bộ thành phố năm 2020.

Tiếp đó, các đại biểu thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra thành ủy khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025; dự thảo Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của BCH Đảng bộ thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, dự thảo quy chế làm việc gồm 4 chương, 12 điều bao gồm: Chức năng, tổ chức và trách nhiệm, quyền hạn; nguyên tắc, chế độ làm việc; mối quan hệ công tác; chấp hành quy chế. Dự thảo Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của BCH Đảng bộ thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã nêu rõ quan điểm, mục tiêu của công tác kiểm tra, giám sát; dự kiến toàn khóa có 20 cuộc kiểm tra, giám sát, tập trung vào các nội dung: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; việc quản lý đảng viên; việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc; công tác cán bộ, quản lý đất đai, xây dựng, bồi thường GPMB, công tác an sinh xã hội…

 

Đ.c Bí thư thành ủy: Phạm Hoàng Anh phát biểu kết luận hội nghị

 

Kết luận các nội dung trên, đồng chí Bí thư thành ủy Phạm Hoàng Anh nhấn mạnh: Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ thành phố, BTV và Thường trực thành ủy Vĩnh Yên khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 được xây dựng trên cơ sở kế thừa và phát triển của quy chế làm việc khóa  XX, trong đó tiếp tục giữ nguyên các nội dung đang thực hiện tốt; sửa đổi bổ sung những nội dung không còn phù hợp. Cụ thể tại khoản 3, điều 2; khoản 3 của điều 3, điều 4, điều 5; khoản 7, điều 9, khoản 1, khoản 2 điều 15; điều 22…Việc xây dựng Quy chế làm việc mới sẽ góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; tạo sự đồng bộ, thống nhất trong hoạt động của các cấp ủy đảng; phát huy vai trò giám sát của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Xây dựng chương trình công tác toàn khóa phải đảm bảo tính khoa học, có sự bao trùm, định hướng lãnh đạo trên các lĩnh vực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong cả nhiệm kỳ. Đối với công tác kiểm tra, giám sát phải được thực hiện công khai, dân chủ, khách quan, thận trọng và chặt chẽ theo đúng nguyên tắc, phương pháp công tác đảng; thực hiện đồng bộ giữa công tác kiểm tra và công tác giám sát, giám sát phải mở rộng; kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm; kiểm soát tốt những vấn đề mới nảy sinh; phát huy vai trò kiểm tra giám sát của các ban xây dựng đảng… Đồng chí Bí thư Thành uỷ yêu cầu Văn phòng thành uỷ tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu, hoàn thiện các nội dung trình tại hội nghị để báo cáo BCH Đảng bộ theo quy định.

Tại hội nghị các đại biểu đã cho ý kiến về công tác tổ chức cán bộ và công tác phát triển đảng viên.

                                                                       Thu Hằng - Ánh Tuyết

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào