Hội nghị BTV Thành ủy Vĩnh Yên tháng 11 năm 2020

20/11/2020

Chiều ngày 19/11/2020, BTV Thành ủy Vĩnh Yên tổ chức hội nghị phiên thường kỳ tháng 11, để bàn và cho ý kiến vào một số nội dung theo Quy chế làm việc. Đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Bí thư thành uỷ chủ trì hội nghị.

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Hội nghị đã giành nhiều thời gian nghe và cho ý kiến về kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2020-2025.

 

Đ.c Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh,

Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị

 

Thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, căn cứ vào tình hình thực tế, hàng năm UBND thành phố đã xây dựng kế hoạch điều chỉnh và được thông qua tại các kỳ họp của HĐND thành phố. Theo đó, tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 sau điều chỉnh là trên 2.325 tỷ đồng. Trong đó, nguồn kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố trên 1.392 tỷ đồng, hết tháng 10/2020 đã giải ngân trên 1.618 tỷ đồng, đạt 69,61% kế hoạch. Ước năm 2020, giải ngân được trên 2.000 tỷ đồng, đạt 86,29% kế hoạch. Nhìn chung, các dự án được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch đầu tư công trung hạn trong giai đoạn; đảm bảo được vốn để triển khai thực hiện, hoàn thành đúng tiến độ, không phát sinh nợ XDCB, nhất là các dự án ưu tiên đầu tư cho giáo dục của thành phố.

 

Lãnh đạo UBND thành phố báo cáo các nội dung

 

Dự kiến, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025: Đối với nguồn vốn đầu tư ngân sách tỉnh, đề xuất vốn kế hoạch trung hạn trên 1.339 tỷ đồng, cho 10 dự án. Nguồn ngân sách thành phố, tổng nhu cầu vốn đầu tư của các dự án dự kiến đầu tư trong giai đoạn là 2.527 tỷ đồng. Trong đó, dự án thuộc thành phố đầu tư 68 dự án, nhu cầu đầu tư 1.985 tỉ đồng; các dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021- 2025 là 25 dự án, nhu cầu vốn trên 322 tỷ đồng; các dự án mới đầu tư trong giai đoạn là 43 dự án, nhu cầu vốn 1663 tỷ đồng dự án thuộc cấp xã phường đầu tư thư đề xuất hỗ trợ nhu cầu đầu tư 541 tỉ đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư thành ủy Nguyễn Ngọc Bình nhấn mạnh: BTV Thành ủy cơ bản nhất trí với báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 của thành phố. Giai đoạn 2020-2021, bám sát mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội của thành phố và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI tiếp tục phát triển kinh tế theo hướng bền vững, ưu tiên phát triển dịch vụ, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng đô thị và hạ tầng xã hội thành phố còn thiếu... Hoàn thành tiêu chí đô thị loại 1, phấn đấu xây dựng thành phố Vĩnh Yên giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng tầm là đô thị trung tâm của thành phố Vĩnh Phúc trong tương lai. UBND thành phố xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025, ưu tiên đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại. Coi đây là bước đột phá về chất lượng đô thị, tiến tới hoàn thành tiêu chí đô thị loại 1, thực hiện các mục tiêu Nghị quyết 07 và Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy, góp phần hoàn thiện hạ tầng khung đô thị Vĩnh Phúc. Trong đó, cần tập trung vào công tác cải tạo, chỉnh trang đô thị một cách đồng bộ hiện đại. Quan tâm đến dự án vui chơi giải trí trên địa bàn thành phố, các dự án về phát triển hạ tầng đô thị, hạ tầng xã hội, các công trình phúc lợi, an sinh xã hội... Cùng với đó, bổ sung trong kế hoạch biện pháp giải pháp và lộ trình thực hiện đối với các dự án đầu tư công trong giai đoạn, đánh giá và gắn trách nhiệm của các phòng, ban, đơn vị, các xã, phường trong triển khai thực hiện...

 

Đ.c Lương Văn Long, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại hội nghị

 

Tiếp đó, hội nghị đã cho ý kiến đối với các nội dung: Bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2020 từ nguồn bổ sung có mục tiêu ngân sách cấp tỉnh tại Quyết định 1725/QĐ-CT, ngày 6/11/2020, nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2019 và báo cáo danh mục dự án được phân bổ từ nguồn bổ sung có mục tiêu ngân sách cấp tỉnh tại Nghị quyết số 24/NQ-HĐND, ngày 30/10/2020 của HĐND tỉnh; Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm, giai đoạn 2021-2025; Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 20/7/2016 của BTV Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội thành phố giai đoạn 2016-2020; Dự thảo Thông báo phân công trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025; Dự thảo Quyết định thành lập, phân công BCĐ và Tổ giúp việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường GPMB các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố và một số nội dung công tác tổ chức cán bộ.

Thu Hà - Ánh Tuyết

 

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào