Hội nông dân thành phố thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ hội viên nông dân

23/02/2021

Trong những năm qua, Hội Nông dân thành phố Vĩnh Yên luôn xác định nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên nông dân là một trong những nhiệm vụ quan trong của tổ chức Hội. Vì vậy, ngay từ đầu năm, Hội xây dựng kế hoạch và chỉ đạo Hội Nông dân các xã phường trên địa bàn, bám sát và thực hiện kế hoạch về công tác tuyên truyền với các nội dung: Tuyên truyền những chủ trương, đường lối của Đảng; Chính sách, pháp luật của Nhà nước; các Nghị quyết, Chỉ thị, cơ chế chính sách có liên quan đến nông dân, nông nghiệp, nông thôn của tỉnh và thành phố và đã đạt được kết quả quan trọng, củng cố niềm tin của hội viên với tổ chức hội  góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng phát triển.

 

 

Hội Nông dân thành phố tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ hội viên

 

 

Trong năm 2020, các cấp Hội Nông dân từ thành phố đến cơ sở đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động toàn thể cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn cùng chung sức, đồng lòng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực phòng, chống đại dịch Covid-19 một cách quyết liệt, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, cùng hoàn thành tốt các nhiệm vụ cấp bách của Chính phủ, của Tỉnh và Thành phố giao. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Hội đã chủ động bám sát, cụ thể hóa các nội dung, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 triển khai đến 8/8 đơn vị Hội Nông dân các xã, phường, 100% các chi hội, tổ hội nông dân cơ sở. Đặc biệt Hội nông dân thành phố đã tập trung chỉ đạo các đơn vị Hội cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền đến cán bộ, hội viên nông dân chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đặc biệt, thực hiện nghiêm các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19. Trong năm, hội đã ban hành 7 văn bản chỉ đạo, 75 văn bản báo cáo nhanh; cấp phát được 102 tờ rơi, 08 đề cương hướng dẫn cách phòng, chống dịch Covid-19 cho 8/8 HND cơ sở và 92/92 chi hội

Bên cạnh đó, các cấp Hội đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể có liên quan, các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường tuyên truyền gương điển hình tiên tiến trong hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân chấp hành tốt công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án trọng điểm, dự án lớn, quan trọng của tỉnh và thành phố; tuyên truyền phòng chống tội phạm; phòng chống HIV/AIDS và tệ nạn ma tuý; trong năm, các cấp hội tổ chức được 152 buổi tuyên truyền thu hút trên 15.000 lượt cán bộ, hội viên tham dự. Cùng với đó, các cấp Hội vẫn luôn duy trì củng cố và phát triển các loại hình câu lạc bộ nông dân, đến nay toàn Thành phố đã thành lập được 61 câu lạc bộ với 3.188 người tham gia trong đó có 20 câu lạc bộ IPM, 9 câu lạc bộ dân số, 2 câu lạc bộ chăn nuôi, 4 CLB phòng chống TNXH, 1 CLB Nông dân với pháp luật, 25 câu lạc bộ khác.

Với việc đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, cổ vũ, khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự tôn dân tộc, ý chí vươn lên của nông dân; củng cố niềm tin của nông dân với Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo đồng thuận cao trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm của Hội và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Trong thời gian tới, Hội Nông dân thành phố tiếp tục tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà Nước; Chỉ đạo các cấp Hội xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền những nội dung thiết thực với tình hình của địa phương, đồng thời đổi mới, đa dạng trong quá trình thực hiện; tổ chức mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chi, tổ hội và đẩy mạnh xây dựng mô hình chi, tổ hội nghề nghiệp”. Đẩy mạnh các phong trào thi đua mang lại hiệu quả thiết thực để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên nông dân. Từ đó tạo sự đồng thuận của người dân trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của Thành phố.

 

 

Nguyệt Ánh

 


 

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào