Thành ủy Vĩnh Yên: Tổng kết công tác xây dựng chi, Đảng bộ trong sạch vững mạnh 5 năm (2015-2020)

14/09/2021

Sáng ngày 14/9/2021, Thành ủy Vĩnh Yên tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng chi, Đảng bộ TSVM 5 năm (2015-2020). Dự và chỉ đạo có các đồng chí: Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Bá Huy, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Lãnh đạo thành phố có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; Lương Văn Long, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Hoài Nam, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; các đồng chí Thường trực HĐND, UBND thành phố.

 

Đ.c Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy phát biểu khai mạc hội nghị

 

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Ngọc Bình nêu rõ: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, BTV Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành của tỉnh, Đảng bộ thành phố đã đoàn kết, thống nhất, sáng tạo, linh hoạt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị. Hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX đề ra. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư, nâng cấp theo hướng hiện đại, văn minh. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ. Quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị ổn định. Hệ thống chính trị được củng cố, xây dựng ngày càng vững mạnh... Tổng kết công tác xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh 5 năm 2015-2020 là dịp để chúng ta kiểm điểm, đánh giá lại những kết quả đạt được. Qua đó thấy được những ưu điểm, hạn chế, đồng thời rút ra những kinh nghiệm thiết thực, đề ra được phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Hiện nay, Đảng bộ thành phố có 34 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, với trên 8.000 đảng viên. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ thành phố đã gắn việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng TSVM với xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Trong 5 năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt 17,3%/năm; tỷ lệ tăng thu ngân sách bình quân hằng năm ước đạt 10,5%.

Các cấp uỷ Đảng luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; đặc biệt coi trọng, xây dựng, củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng; tăng cường  xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, quan tâm giải quyết những vụ việc nổi cộm, bức xúc; ban hành “Quy chế mẫu” và chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ rà soát, bổ sung sửa đổi quy chế làm việc phù hợp với quy định của Điều lệ Đảng và thực tế của cơ quan, đơn vị. Nhờ đó, hệ thống tổ chức cơ sở đảng không ngừng được củng cố; dân chủ được mở rộng và phát huy; nguyên tắc tập trung dân chủ được giữ vững. Công tác phát triển đảng viên được các cấp ủy quan tâm, đã kết nạp được trên 900 đảng viên mới. Công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hàng năm được tiến hành chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm công khai, dân chủ theo đúng hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy. Kết quả đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức Đảng các năm đạt tỷ lệ trong sạch, vững mạnh bình quân đạt trên 20%. Tổ chức Đảng trực thuộc HTTNV đạt trên 90%, đảng viên HTTNV đạt trên 85%...

 

Đ.c Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh ghi nhận, biểu dương những kết quả Đảng bộ thành phố đạt được trong nhiệm kỳ qua, thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, tồn tại, đồng thời đề nghị: Đảng bộ thành phố tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trọng tâm là xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh. Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị, công tác tuyên truyền; quán triệt và vận dụng sáng tạo chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng; gắn nhiệm vụ xây dựng Đảng với các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự ATXH và cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Đảng bộ thành phố cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, xây dựng đội ngũ cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng; xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc của các cấp ủy; kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy; tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy đối với tổ chức đảng, đảng viên...

 

Đ.c Bí thư Thành ủy Nguyễn Ngọc Bình trao khen thưởng cho các tập thể tiêu biểu

 

Hội nghị đã dành nhiều thời gian thảo luận, đóng góp ý kiến, giải pháp trong công tác xây dựng tổ chức Đảng TSVM thời gian tới.

 

Các đồng chí lãnh đạo thành phố trao khen thưởng cho các cá nhân tiêu biểu

 

Nhân dịp này, BTV Thành ủy đã tặng Giấy khen cho 26 tổ chức Đảng (09 Chi bộ, Đảng bộ cơ sở và 19 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở) và 31 đảng viên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh 5 năm 2015-2020.

Thu Hà - Ánh Tuyết

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào