Hội nghị BTV Thành ủy Vĩnh Yên phiên thường kỳ tháng 9/2021

23/09/2021

Sáng ngày 23/9/2021, BTV Thành ủy Vĩnh Yên tổ chức hội nghị phiên thường kỳ tháng 9/2021. Đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng phụ trách, theo dõi Đảng bộ thành phố.

 

Đ.c Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên VTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị

 

Hội nghị đã dành nhiều thời gian nghe, thảo luận, cho ý kiến đối với báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 trên địa bàn thành phố theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và văn bản chỉ đạo của của BTV Tỉnh ủy, Kết luận của BTV Thành ủy.

Theo đó, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của thành ủy, nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2021, UBND thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, nhất là quyết liệt trong công tác GPMB... Kết quả thực hiện giải ngân vốn đầu tư công: Tổng nguồn vốn ngân sách tỉnh, trung ương năm 2021 là trên 131 tỷ đồng. Trong đó, vốn kế hoạch trên 20 tỷ đồng, vốn kéo dài trên 110 tỷ đồng. Tỷ lệ giải ngân đến hết ngày 31/8/2021 đạt trên 32,4 tỷ đồng, đạt 24,6% kế hoạch, số vốn chưa giải ngân được là trên 77 tỷ đồng. Đối với ngân sách thành phố, tổng vốn đầu tư công trên 868,2 tỷ đồng, tiến độ giải ngân đến tháng 8/2021 đạt trên 142 tỷ đồng, đạt 16% kế hoạch, số vốn chưa giải ngân được là trên 295 tỷ đồng.

 

Đ.c Nguyễn Hoài Nam, Phó Bí thư Thương trực Thành ủy phát biểu tại hội nghị

 

Để đảm bảo giải ngân vốn đạt 95% kế hoạch theo cam kết, thành phố Vĩnh Yên đã đưa ra các giải pháp: Thực hiện thu hồi nguồn vốn đối với các dự án không có khả năng giải ngân để điều chuyển cho các dự án khác có khả năng giải ngân vốn trong năm 2021; đồng thời, thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ, các bước, thủ tục đầu tư đối với 17 dự án dự kiến khởi công trong năm 2021, đảm bảo kế hoạch, tiến độ đã đề ra.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Ngọc Bình khẳng định: Thành phố Vĩnh Yên xác định việc đẩy mạnh thực hiện kế hoạch đầu tư công và thực hiện giải ngân vốn kế hoạch được giao là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội năm 2021 trong bối cảnh đại dịch COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp. Đề nghị chính quyền các cấp thành phố tiếp tục thực hiện các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, trong đó quyết liệt thực hiện hiệu quả công tác GPMB, quan tâm đến công tác CCHC, nhất là các thủ tục đầu tư; quan tâm đến năng lực các nhà thầu; tăng cường công tác quản lý nhà nước và đẩy nhanh tiến độ các dự án đã thi công, đang thi công và chuẩn bị thi công (Đối với phòng Tài chính- Kế hoạch thành phố tăng cường công tác quản lý nguồn vốn, phối hợp với các sở, ngành của tỉnh, nắm chắc nguồn vốn bổ sung để có kế hoạch cụ thể).

Trong công tác phối hợp giữa các phòng, ban chức năng của thành phố, đề nghị cần có quy chế, quy định phối hợp trong việc thực hiện các nhiệm vụ, phải gắn trách nhiệm của tập thể, cá nhân đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực thi nhiệm vụ, nhằm đảm bảo lộ trình, thời gian giải quyết công việc.

Đặc biệt, để công tác giải ngân đầu tư công có hiệu quả, UBND thành phố cần rà soát và phân loại các dự án đầu tư công. Đối với những dự án đã hoàn thành cần khẩn trương thực hiện các thủ tục thanh quyết toán; đối với những dự án có khả năng hoàn thành trong năm 2021 thì tập trung tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, chỉ rõ khó khăn vướng mắc cụ thể, thẩm quyền giải quyết của chính quyền các cấp; rà soát, kiên quyết điều chuyển nguồn vốn đầu tư công từ các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp sang các dự án có khả năng hoàn thành, giải ngân cao, nhu cầu vốn lớn mà khi hoàn thành có tác động lan tỏa đối với phát triển kinh tế-xã hội theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh. Phấn đấu hoàn thành giải ngân từ 95% trở lên kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021...

 

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị

 

Tiếp đó, BTV Thành ủy đã đánh giá nghiêm túc tiến độ, kết quả thực hiện các nội dung đã cam kết với BTV Tỉnh ủy về thực hiện một số chỉ tiêu, nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2021; thông qua nội dung các báo cáo: Điều chỉnh kế hoạch đấu giá QSD đất năm2021 và giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố; Đề án bảo vệ môi trường thành phố giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030; một số nội dung công tác cán bộ, công tác phát triển đảng...

 

Thu Hà - Ánh Tuyết

 

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào