UBND thành phố Vĩnh Yên tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11/2021

25/11/2021

Sáng ngày 25/11/2021, dưới sự chủ trì của các đồng chí: Nguyễn Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên; Lê Anh Tân, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố. UBND thành phố Vĩnh Yên tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11/2021. Dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Kim Định, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; lãnh đạo MTTQ, các Ban xây dựng Đảng thành ủy, các tổ chức đoàn thể thành phố.

 

Lãnh đạo thành phố chủ trì phiên họp

 

Tại phiên họp các đại biểu dành nhiều thời gian thảo luận, phân tích những hạn chế, tồn tại kết quả công tác quản lý Tài nguyên & Môi trường năm 2021, đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Thực hiện công tác quản lý tài nguyên môi trường, UBND thành phố đã ban hành các kế hoạch; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ: Xử lý vi phạm pháp luật về đất đai, giải quyết thủ tục hành chính, giao đất dịch vụ cho nhân dân, bồi thường GPMB, xây dựng Đề án bảo vệ môi trường... Kết quả trong năm 2021, thành phố đã giải quyết thủ tục hành chính 536 hồ sơ về đất đai; 12 hồ sơ về môi trường. Công tác thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường GPMB được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật. Đối với đất dịch vụ, thành phố Vĩnh Yên đã bố trí đủ quĩ đất để giao cho các hộ dân được hưởng theo quy định. Công tác xử lý vi phạm pháp luật về đất đai được đẩy mạnh, tập trung chỉ đạo quyết liệt đối với vi phạm trên diện tích đất UBND tỉnh đã thu hồi của công ty TNHH Kim Long; các vi phạm tồn tại cũ đã giải quyết xong 74 trường hợp. Đối với vi phạm mới: Đã xử lý tháo dỡ 37 công trình, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 trường hợp...

 

Một số ý kiến tại phiên họp

 

Kết luận nội dung này đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Việt Phương Chỉ đạo: Phòng Tài nguyên - Môi trường tiếp thu ý kiến của các đại biểu, hoàn thiện báo cáo đảm bảo khoa học, chất lượng. Các xã, phường quyết liệt, chủ động trong công tác quản lý, có phương pháp, biện pháp cách làm khoa học, hiệu quả trong công tác quản lý đất đai; phát huy vai trò của Bí thư, tổ trưởng tổ dân phố gắn với trách nhiệm cá nhân nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ cụ thể; có hình thức khen thưởng, động viên kịp thời những người phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn nhằm ngăn chặn, xử lý kịp thời. Các phòng, ban, đơn vị của thành phố chủ động thực hiện nhiệm vụ có liên quan trong công tác Tài nguyên - Môi trường. Quá trình thực hiện tăng cường công tác phối hợp, có giải pháp, lộ trình, thời gian thực hiện cụ thể....

 

Đ.c Phó Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại phiên họp

 

Tiếp đó, các đại biểu cho ý kiến vào báo cáo kết quả công tác CCHC năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Theo báo cáo của UBND thành phố, năm 2021, công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Tính đến ngày 10/11/2021 bộ phận một cửa thành phố trực tiếp nhận 2.241 hồ sơ đến giao dịch: 2200 hồ sơ đã có kết quả, trong đó đã giải quyết trước hạn 82,8%; đúng hạn 14,1%; chậm hạn 1,1%. Bộ phận một cửa các xã, phường tiếp nhận 19.445 hồ sơ; hồ sơ đã có kết quả 19.404 hồ sơ. So với tổng số hồ sơ tiếp nhận thì trước hạn đạt 92,9%; đúng hạn 6,1%; chậm hạn 0,7% ...

 

Một số ý kiến tại phiên họp

 

Cho ý kiến vào báo cáo kết quả công tác CCHC năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Việt Phương yêu cầu báo cáo cần làm rõ công tác lãnh đạo, kết quả thực hiện cải cách thể chế, công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), hoạt động của bộ phận một cửa, kết quả thực hiện tiếp nhận và giải quyết TTHC... Năm 2022, cần tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tốt công tác CCHC, trong đó chú trọng nâng cao trình độ, chất lượng đội ngũ cán bộ công chức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành.. . Phòng Nội vụ thành phố làm nòng cốt, chủ động tham mưu với lãnh đạo UBND thành phố trong thực hiện nhiệm vụ CCHC; nghiên cứu, triển khai ký cam kết giữa thành phố với các xã, phường về thực hiện thủ tục hành chính; triển khai thực hiện chính quyền điện tử, chuyển đổi số; rà soát xây dựng các danh mục TTHC, tránh chồng chéo, nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện nhiệm vụ....

Tại phiên họp, các đại biểu cho ý kiến và thông qua các báo cáo: Công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố tháng 11/2021, nhiệm vụ tháng 12/2021; tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11/2021 của các phòng, ban đơn vị; một số tồn tại, vướng mắc, nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung giải quyết. Dự kiến chương trình công tác năm 2022 của UBND thành phố; Tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu BTV Tỉnh ủy giao thành phố thực hiện trong năm 2021. Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Toàn cảnh phiên họp

 

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Việt Phương yêu cầu: Công an thành phố tiếp tục tăng cường các biện pháp nghiệp vụ ngăn chặn tội phạm, tệ nạn xã hội, đặc biệt là tín dụng đen, bảo kê... đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố giao nhiệm vụ cụ thể; đồng thời, yêu cầu trưởng các phòng, ban, đơn vị thành phố, Chủ tịch UBND các xã phường nêu cao tinh thần trách nhiệm tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Công tác phòng chống dịch COVID-19, tạo tiền đề phát triển kinh tế xã hội; giải quyết ý kiến, kiến nghị của người dân tại hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thành phố với Nhân dân; có giải pháp quyết liệt trong thực hiện các điểm nghẽn về bồi thường GPMB, xử lý vi phạm đất đai. Tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các nội dung, chỉ tiêu BTV Thành ủy cam kết với BTV Tỉnh ủy; tăng cường công tác chỉnh trang đô thị; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, giải ngân vốn đầu tư công theo đúng quy trình, quy định pháp luật; khai thác nguồn lực về đất đai hiệu quả...

                                                  Thu Hằng - Bích Thảo

 

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào