Đảng ủy phường Đống Đa: Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương Đảng, của tỉnh

11/05/2022

 

Chiều ngày 10/5/2022, Đảng ủy phường Đống Đa tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng năm 2022 cho các đồng chí trong BTV Đảng ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ phường và toàn thể đảng viên của 17 chi bộ thuộc Đảng bộ phường.

 

Giảng viên quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của TW, của tỉnh

 

Tại hội nghị, Đảng viên được học tập, quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Kết luận, Kế hoạch của Trung ương như: Nghị quyết số 06-NQ/TW về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kết luận số 14-NQ/TW ngày 22-9-2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; Quy định số 41-QĐ/TW ngày 03-11-2021 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; Quy định số 24- QĐ/TW về thi hành Điều lệ Đảng; Kết luận số 21 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh, xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; các Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, về những điều đảng viên không được làm... và Chỉ  thị số 10 - CT/TU của BTV Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với  công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng bộ tỉnh.

 

Toàn cảnh học tập Nghị Quyết

 

Qua học tập, quán triệt, cấp ủy các cấp và từng cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu nhận thức đầy đủ, sâu sắc các nội dung văn bản được quán triệt, triển khai tại hội nghị, coi đây là những cẩm nang quan trọng để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ của địa phương.

Năm 2022 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đại hội Đảng bộ thành phố và Đại hội Đảng bộ phường Đống Đa lần thứ XXII, với niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới, mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân phường nhà tiếp tục đoàn kết, chung sức đồng lòng, phát huy thành quả đạt được, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2022, xây dựng quê hương Đống Đa văn minh, giàu đẹp..

Thu Hà - Ánh Tuyết

 

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào