Nghị quyết số 07-NQ/TU thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của thành phố Vĩnh Yên

13/05/2022

 

Chiều 13/5/2022, UBND tỉnh nghe UBND thành phố Vĩnh Yên, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 12/6/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Vĩnh Yên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và một số nội dung phục vụ tổng kết thực hiện nghị quyết này.

Các đồng chí: Lê Duy Thành, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBDN tỉnh; Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên chủ trì hội nghị; Cùng dự có đồng chí: Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Thanh Hải, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; lãnh đạo một số sở, ngành, thành phố Vĩnh Yên.

Ngay sau khi Nghị quyết 07 được ban hành, UBND tỉnh đã thành lập và kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết, đồng thời, phê duyệt Đề án phát triển thành phố Vĩnh Yên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Giai đoạn 2014-2021, ngân sách tỉnh đã bố trí 5.340 tỷ đồng đầu tư các dự án theo mục tiêu thực hiện Nghị quyết số 07.

Để triển khai hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết 07, thành phố Vĩnh Yên cụ thể hóa bằng Chương trình hành động; xây dựng 10 Nghị quyết về các lĩnh vực cho cả giai đoạn 2016-2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI và 2 Nghị quyết của BCH Đảng bộ thành phố về các lĩnh vực phát triển đô thị, phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2020-2025, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2015-2020, giai đoạn 2021-2026.

 

Đ.c Chủ tịch UBND tỉnh: Lê Duy Thành phát biểu tại hội nghị

 

Mặc dù trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức, các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội của thành phố Vĩnh Yên cơ bản đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra. Giai đoạn 2015-2020, kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng cao; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng; thu ngân sách tăng khá, bảo đảm sự phát triển chung của thành phố. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt 17,3%, đạt chỉ tiêu Nghị quyết. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng và dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản; đến năm 2020, ngành công nghiệp - xây dựng chiếm tỷ trọng 83,8%, ngành dịch vụ chiếm 15,8%, ngành nông nghiệp chiếm 0,4%. Tỷ lệ tăng thu ngân sách bình quân hằng năm ước đạt 10,5%. Hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được đầu tư nâng cấp từng bước theo hướng hiện đại, diện mạo đô thị có nhiều khởi sắc. Lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao. Hệ thống chính trị được củng cố, tăng cường; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cấp chính quyền được nâng lên. Đến năm 2020, thành phố có có 14/19 chỉ tiêu đã đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết, 5 chỉ tiêu không đạt.

Thảo luận về kết quả thực hiện Nghị quyết 07, các đại biểu cho rằng thành phố Vĩnh Yên đã đạt được nhiều thành quả tích cực. Tuy nhiên, trong đầu tư xây dựng, thành phố còn thiếu chợ, người dân vẫn còn buôn bán tại các vỉa hè, lòng, lề đường; chưa có nhà máy, địa điểm xử lý rác thải, nước thải; trang trí cảnh quan đô thị còn manh mún, chưa chuyên nghiệp; thành phố còn thiếu nhiều cây xanh; ngành giáo dục của thành phố còn thiếu giáo viên, cơ sở trường lớp xuống cấp…. Các đại biểu đề nghị cần ban hành Nghị quyết mới cho thành phố, trong đó, xây dựng quy chế quản lý đô thị; có cơ chế đặc thù hỗ trợ thành phố phát triển; tiếp tục đầu tư xây dựng, tạo điểm nhấn nhận diện thương hiệu, phát triển đô thị xanh, sạch, đẹp.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành khẳng định, thành phố Vĩnh Yên đã thay đổi mạnh mẽ sau 8 năm triển khai Nghị quyết 07. Đồng chí yêu cầu thành phố đề xuất xây dựng, ban hành nghị quyết mới với cơ chế, chính sách cụ thể. Thành phố cần tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp phát triển kinh tế theo hướng xanh và bền vững; tăng cường công tác quy hoạch; tiếp tục đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; điều chỉnh xây dựng cơ chế chính sách phù hợp tạo điều kiện thuận lợi phát triển thành phố; đẩy mạnh thu hút đầu tư, huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển; bảo vệ môi trường bền vững, sử dụng và quản lý có hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Đức Hiền

 

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào