Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố giám sát chuyên đề hoạt động của HĐND phường Hội Hợp, Liên Bảo, Khai Quang, Đồng Tâm, Đống Đa và xã Thanh Trù

24/05/2022

 

Tiếp tục chương trình giám sát, sáng ngày 24/5/2022, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Ngọc Hải, Uỷ Viên BTV Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND Thành phố đã có buổi giám sát tình hình hoạt động của HĐND phường Đống Đa từ đầu nhiệm kỳ 2021- 2026 đến ngày 30/4/2022. Dự buổi giám sát có đồng chí Nguyễn Thị Mai, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố cùng lãnh đạo một số phòng, ban của thành phố.

 

Toàn cảnh buổi giám sát

 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, từ đầu nhiệm kỳ đến nay. HĐND phường Đồng Đa đã có nhiều đổi mới về tổ chức và hoạt động, đã tổ chức 06 kỳ họp, chất lượng các kỳ họp HĐND từng bước được nâng lên; công tác tổ chức, điều hành kỳ họp từng bước được cải tiến nhằm phát huy dân chủ. Việc xây dựng và ban hành Nghị quyết của HĐND có chất lượng, các Nghị quyết đề ra đảm bảo đúng luật và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, việc tiếp nhận và xử lý khiếu nại tố cáo, kiến nghị của công dân, việc thực hiện quy chế phối hợp của HĐND phường được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và đúng luật. Các đại biểu đã thường xuyên tiếp xúc cử tri để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân và vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của HĐND...

Với tinh thần trách nhiệm cao, giám sát để giúp HĐND các xã, phường thấy rõ những hạn chế và có những giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động. Đoàn giám sát và HĐND phường Đống Đa đã trao đổi làm rõ những nội dung: Việc tổ chức các kỳ họp, công tác chất vấn tại kỳ họp, việc ban hành các Nghị quyết, hoạt động giám sát của HĐND phường, hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý khiếu nại tố cáo, kiến nghị của công dân, việc xây dựng và thực hiện chương trình giám sát của HĐND, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND phường...

 

Đ.c Trần Ngọc Hải, Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố kết luận buổi giám sát

 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi giám sát, đồng chí Chủ tịch HĐND thành phố Trần Ngọc Hải đề nghị: Cấp ủy ở cơ sở cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của HĐND, đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng ở địa phương đối với hoạt động của HĐND; cải tiến và nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND. Tổ chức kỳ họp phải có sự chuẩn bị chu đáo các nội dung đồng thời phải dành thời gian thỏa đáng cho đại biểu thảo luận và chất vấn. Chủ tọa cần linh động trong điều hành kỳ họp, gợi mở để đại biểu mạnh dạn tham gia ý kiến đóng góp, nhất là ý kiến phản biện để xem xét vấn đề một cách thấu đáo, đa chiều hơn nhằm ban hành những nghị quyết có tính khả thi cao. Việc xây dựng và ban hành Nghị quyết phải đảm bảo quy trình theo luật định. Cùng với đó, thực hiện tốt chức năng giám sát của HĐND, của Thường trực HĐND; đổi mới và nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri, tiếp dân của đại biểu HĐND... Việc nâng cao năng lực hoạt động của HĐND phường chính là điều kiện quan trọng để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với toàn xã hội cũng như bảo đảm thực hiện cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”.

 

 

Tiếp tục chương trình giám sát, chiều ngày 20/5/2022, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố Vĩnh Yên có buổi giám sát chuyên đề hoạt động của HĐND phường Đồng Tâm từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến ngày 30/4/2022.

 

HĐND phường Đồng Tâm báo cáo tại buổi giám sát

 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, HĐND phường Đồng Tâm đã tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động. HĐND phường đã tổ chức 4 kỳ họp, ban hành 38 Nghị quyết trên các lĩnh vực; các hoạt động giám sát được tăng cường, tập trung vào những nội dung cử tri và Nhân dân quan tâm. HĐND phường đã tổ chức 5 cuộc tiếp xúc cử tri, với 12 ý kiến, kiến nghị. Đa phần các ý kiến, kiến nghị của cử tri được UBND phường trả lời làm rõ tại hội nghị. Hoạt động tiếp công dân được thực hiện tại bô phận một cửa, định kỳ 2 buổi/tháng... Bên cạnh những kết quả đã đạt được HĐND phường cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế, những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, đề ra một số giải pháp để khắc phục.

Tại buổi giám sát các thành viên trong Đoàn và HĐND phường đã tập trung trao đổi, làm rõ về các nội dung: Việc thực hiện các nội dung trước, trong và sau kỳ họp; việc ban hành Nghị quyết; hoạt động giám sát của HĐND, thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND; giải trình giữa 2 kỳ họp; hoạt động tiếp xúc cử tri; công tác phối hợp giữa HĐND, UBND và các cơ quan liên quan...

 

Toàn cảnh buổi giám sát

 

Thông qua hoạt động giám sát nhằm đánh giá thực trạng, chất lượng hoạt động, từ đó có giải pháp để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động góp phần nâng cao cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của HĐND cấp xã (phường), xứng đáng là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.

 

 

Sáng ngày 20/5/2022 Đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND Thành phố do đồng chí Trần Ngọc Hải, Uỷ Viên BTV Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát tình hình hoạt động của HĐND phường Hội Hợp từ đầu nhiệm kỳ 2021- 2026 đến ngày 30/4/2022. Dự buổi giám sát có đồng chí Nguyễn Hoài Nam, Phó bí thư Thường trực thành ủy, lãnh đạo một số phòng ban của thành phố.

 

Đ.c Phó í thư TT thành ủy: Nguyễn Hoài Nam phát biểu tại buổi giám sát

 

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của BTV Đảng ủy phường, thường trực HĐND phường Hội Hợp bám sát các quy định của pháp luật, chủ động, linh hoạt trong triển khai các nhiệm vụ theo luật định. HĐND phường đã tổ chức 06 kỳ họp, ban hành 80 Nghị quyết trên các lĩnh vực. Các Nghị quyết được ban hành phù hợp với tình hình thực tế của địa phương được nhân dân đồng thuận ủng hộ. 

 

Lãnh đạo phường Hội Hợp phát biểu tại buổi giám sát

 

Tại buổi giám sát, đoàn giám sát của HĐND Thành phố, và HĐND phường Hội Hợp đã trao đổi làm rõ hoạt động: Việc tổ chức các kỳ họp, công tác chất vấn tại kỳ họp, việc ban hành các Nghị quyết, hoạt động giám sát của HĐND phường, hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, việc tiếp nhận và xử lý khiếu nại tố cáo, kiến nghị của công dân, việc thực hiện quy chế phối hợp của HĐND phường với các cơ quan liên quan ở địa phương và Thành phố.

 

Toàn cành buổi giám sát

 

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Hoài Nam, Phó bí thư TT Thành ủy ghi nhận đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của HĐND phường trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Đồng chí nhấn mạnh thời gian tới, HĐND phường thực hiện tốt các quy chế làm việc, đảm bảo vai trò hoạt động của HĐND phường, cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. Việc tổ chức các kỳ họp thực hiện theo hướng giảm đọc báo cáo, các báo cáo đảm bảo rút gọn, khái quát nhất thể hiện đầy đủ nội dung. Việc xây dựng chương trình giám sát và hoạt động giám sát đảm bảo đúng chủ thể. Đặc biệt gắn công tác CCHC vào hoạt động của HĐND, tăng cường hoạt động giám sát, công tác tiếp dân, giải quyết các KNTC.

 

 

 

Sáng ngày 19/5/2022, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố Vĩnh Yên đã có buổi giám sát chuyên đề hoạt động của HĐND phường Khai Quang từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến ngày 30/4/2022. Đồng chí Nguyễn Kim Định, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng Đoàn giám sát chủ trì buổi giám sát. Dự buổi giám sát có đồng chí Nguyễn Thị Mai, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Dân Vận thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố.

 

Toàn cảnh buổi giám sát

 

Nhìn chung hoạt động của HĐND phường Khai Quang đã không ngừng được đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Chất lượng các kỳ họp được nâng lên, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND phường tổ chức 5 kỳ họp; ban hành 24 Nghị quyết. Nội dung các kỳ họp được thực hiện theo luật định, thời gian trình bày các báo cáo trình tại kỳ họp được rút ngắn, dành nhiều thời gian thảo luận, chất vấn làm rõ những vấn đề cử tri và Nhân dân quan tâm. Đa số các Nghị quyết tập trung vào lĩnh vực nhủ: Phát triển kinh tế, ; thu- chi ngân sách; đầu tư công; Nghị quyết giám sát của HĐND phường...

Hoạt động giám sát được HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND phường được thực hiện theo luật định, có sự đổi mới về nội dung, phương pháp, đúng chức năng, nhiệm vụ, có trọng tâm, trọng điểm. Hoạt động tiếp xúc cử tri được tổ chức thường xuyên, các đại biểu HĐND lắng nghe, tiếp thu những tâm tư, nguyện vọng, ý kiến kiến nghị của cử tri, đồng thời chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND phường đã tổ chức 04 cuộc tiếp xúc cử tri, trong đó có 02 cuộc tiếp xúc bằng hình thức trên hệ thống truyền thanh phường nhằm đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Hoạt động tiếp công dân, tiếp nhận và đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, các kiến nghị của công dân được quan tâm, việc giải quyết đơn thư được đôn đốc, giải quyết kịp thời. Công tác phối hợp hoạt động với chính quyền, MTTQ và các đoàn thể được thực hiện tốt, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 

Ý kiến của đoàn giám sát

 

Tại buổi giám sát, Đoàn giám sát và HĐND phường đã đóng góp ý kiến, làm rõ những nội dung: Hoạt động của HĐND thông qua kỳ họp, công tác chuẩn bị kỳ họp, thảo luận và chất vấn tại kỳ họp; hoạt động của Thường trực HĐND, trong đó có hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND phường; chương trình giám sát của các Ban, hoạt động giám sát của đại biểu HĐND, hoạt động tiếp xúc cử tri, công tác tiếp dân; công tác phối hợp hoạt động của HĐND, chất lượng ban hành các Nghị quyết...

 

Đ.c Phó Chủ tịch HĐND thành phố kết luận buổi giám sát

 

Kết luận buổi giám sát đồng chí Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Kim Định ghi nhận, đánh giá cao những kết quả của HĐND phường Khai Quang đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị: Đảng ủy tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động của HĐND phường. HĐND phường tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Phát huy cao nhất chức trách nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định luật. Tiếp tục nâng cao chất lượng các kỳ họp và chất lượng các Nghị quyết ban hành, làm tốt công tác phối hợp hoạt động nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của cơ quan dân cử; tích cực triển khai các hoạt động giám sát...

 

 

 

Tiếp tục chương trình giám sát, chiều ngày 19/5/2022, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố Vĩnh Yên đã có buổi giám sát chuyên đề hoạt động của HĐND xã Thanh Trù từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến ngày 30/4/2022. Đồng chí  Nguyễn Kim Định, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì buổi giám sát. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Mai, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố.

 

 

Đ.c Nguyễn Kim Định, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì buổi giám sát

 

 

Nhiệm kỳ 2021-2026 xã Thanh Trù có 25 đại biểu HĐND. Phát huy vai trò trách nhiệm của cơ quan dân cử, HĐND xã đã chú trọng công tác tổ chức, nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động theo luật định. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND xã tổ chức 4 kỳ họp; ban hành 25 Nghị quyết trên các lĩnh vực. Hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND được chú trọng, tập trung giám sát vào các vấn đề được nhiều cử tri và Nhân dân quan tâm. Hoạt động tiếp xúc cử tri được đối mới theo hướng dành nhiều thời gian cho cử tri ý kiến, kiến nghị. Nhiều nội dung cử tri ý kiến đã được UBND xã tiếp thu, trả lời trực tiếp tại hội nghị. Hoạt động tiếp công dân, tiếp nhận và đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, các kiến nghị của công dân được đẩy mạnh, triển khai thực hiện định kỳ hàng tháng...

 

Lãnh đạo xã Thanh Trù phát biểu tại buổi giám sát

 

 

Tại buổi giám sát các thành viên trong Đoàn và HĐND xã đã tập trung trao đổi, làm rõ về các nội dung: Chất lượng đại biểu HĐND; các nội dung được triển khai trước trong và sau kỳ họp; việc xây dựng, ban hành Nghị quyết; quy trình, kết quả giám sát; hoạt động tiếp xúc cử tri; tiếp nhận và trình tự giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; quy chế phối hợp giữa HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ; các ý kiến kiến nghị, đề xuất...

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Kim Định ghi nhận những nỗ lực của HĐND xã Thanh Trù trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị: Đảng ủy xã tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo toàn diện; HĐND xã chủ động nghiên cứu Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, các văn bản hướng dẫn...Quá trình thực hiện, có khó khăn, vướng mắc cần trao đổi kịp thời, nhất là trong quy trình xây dựng, ban hành Nghị quyết; hoạt động giám sát của HĐND, thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND nhằm đảm bảo hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND cấp xã. Các Ban của HĐND xã cần nghiên cứu xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát, lựa chọn đúng, trúng các nội dung cử tri và dư luận quan tâm.  HĐND xã tăng cường đôn đốc, hướng dẫn đại biểu HĐND xã thực hiện chức năng giám sát; gần dân, lắng nghe ý kiến của cử tri và Nhân dân, xứng đáng là người đại biểu dân cử...

 

 

 

Chiều ngày 18/5/2022, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Kim Định, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố Vĩnh Yên đã có buổi giám sát chuyên đề hoạt động của HĐND phường Liên Bảo từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến ngày 30/4/2022.

 

 

 

Chủ tịch HĐND phường Liên Bảo phát biểu tại buổi giám sát

 

 

Thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, HĐND Liên Bảo luôn chú trọng đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND phường tổ chức 4 kỳ họp; ban hành 38 Nghị quyết. Tại các kỳ họp, các báo cáo được trình bày ngắn gọn, xúc tích, dành nhiều thời gian thảo luận, chất vấn làm rõ những vấn đề cử tri và Nhân dân quan tâm; các Nghị quyết được ban hành, quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Hoạt động giám sát được HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND quan tâm, triển khai thực hiện, lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm các nội dung được cử tri và Nhân dân quan tâm... Hoạt động tiếp xúc cử tri, dành nhiều thời gian nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri và đề nghị UBND phường trả lời làm rõ những ý kiến thuộc thẩm quyền, các ý kiến khác được tổng hợp gửi các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Trong thời gian dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, HĐND phường đã linh hoạt, sáng tạo, trong đó các nội dung cần thông tin đến cử tri được thực hiện thông qua hệ thống loa truyền thanh của địa phương; đồng thời tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri thông qua kênh của Ủy ban MTTQ phường. Hoạt động tiếp công dân, tiếp nhận và đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, các kiến nghị của công dân được đẩy mạnh triển khai thực hiện...

Tại buổi giám sát HĐND phường cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, bạn chế cần khắc phục, kiến nghị đề xuất một số ý kiến để tiếp tục thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao.

 

 

Ý kiến của Đoàn giám sát

 

Trên cơ sở báo cáo và kiểm tra thực tế hồ sơ, các thành viên của Đoàn giám sát và phường Liên Bảo đã tập trung trao đổi, làm rõ về các nội dung: Công tác chuẩn bị tổ chức các kỳ họp; chất lượng ban hành các Nghị quyết; công tác giát sát tại kỳ họp; giám sát giữa kỳ họp; hoạt động tiếp xúc cử tri....

 

 

Đ.c Nguyễn Kim Định, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố kết luận buổi giám sát

 

Kết luận buổi giám sát đồng chí Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Kim Định ghi nhận, đánh giá cao những kết quả HĐND phường Liên Bảo đã đạt được trong thời gian qua. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong thời gian tới, đồng chí đề nghị: HĐND phường tiếp tục chủ động nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện các hoạt động theo luật định, nhất là nâng cao chất lượng kỳ họp, ban hành Nghị quyết đúng, trúng với tình hình thực tiễn tại địa phương; tăng cường hoạt động giám sát đối với việc thực hiện Nghị quyết của HĐND; bồi dưỡng nâng cao trình độ, phẩm chất của người đại biểu Nhân dân; đẩy mạnh việc phối hợp hoạt động giữa HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và cơ quan có liên quan....Qua đó nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của cơ quan dân cử. Cùng với đó HĐND phường tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu, hoàn thiện báo cáo đảm bảo chất lượng.

 

                                                                              T/h: PV

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào