Đoàn công tác của Quân khu 2 làm việc tại thành phố Vĩnh Yên về kết quả hoạt động và xây dựng khu vực phòng thủ

09/08/2018

 

Sáng ngày 9/8/2018, Đoàn công tác của Quân khu 2 do Thiếu tướng Phùng Sĩ Tấn - Tư lệnh quân khu làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra, làm việc tại thành phố Vĩnh Yên về kết quả hoạt động và xây dựng khu vực phòng thủ. Cùng chủ trì có đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ KVPT tỉnh. Lãnh đạo thành phố Vĩnh Yên có các đồng chí Phạm Hoàng Anh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư thành ủy Vĩnh Yên; Nguyễn Minh Sơn, Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; trưởng BCĐ KVPT thành phố; Lê Đức Dũng, Ủy viên BTV thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố; các đồng chí trong BCĐ khu vực phòng thủ thành phố Vĩnh Yên.

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Tại buổi làm việc đồng chí Nguyễn Minh Sơn, Chủ tịch UBND thành phố, trưởng BCĐ KVPT thành phố đã báo cáo với đoàn công tác về kết quả hoạt động và xây dựng khu vực phòng thủ thành phố Vĩnh Yên. Theo đó, cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, thành phố Vĩnh Yên đã luôn quan tâm, thực hiện tốt công tác quân sự quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh toàn diện cả về tiềm lực chính trị - tinh thần, tiềm lực kinh tế và tiềm lực quốc phòng; gắn thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân ngày càng được củng cố vững chắc. Trong năm 2017 và đầu năm 2018 toàn thành phố Vĩnh Yên đã tổ chức được 13 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho 1.150 lượt cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức; trên 6.800 lượt học sinh, sinh viên. Công tác xây dựng lực lượng, nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang địa phương luôn được chú trọng, đảm bảo vai trò nòng cốt trong xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ. Để đáp ứng yêu cầu phát triển của nhiệm vụ xây dựng, tác chiến của khu vực phòng thủ, thành phố đã điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch; chỉ đạo xây dựng hệ thông văn kiện, chuẩn bị cho diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2018…

 

 

Sau khi nghe các đồng chí trong đoàn đề nghị thành phố Vĩnh Yên làm rõ một số nội dung trong công tác xây dựng khu vực phòng thủ, đồng chí Thiếu tướng Phùng Sĩ Tấn - Tư lệnh quân khu 2 đã đánh giá cao sự quan tâm của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố trong công tác lãnh đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Nhất là về phát triển kinh tế, xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn; xây dựng khu vực phòng thủ thành phố đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Đồng chí Tư lệnh quân khu 2 đề nghị: Trước những diễn biến phức tạp và các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, thành phố Vĩnh Yên cần tiếp tục quan tâm hơn nữa tới công tác xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; bồi dưỡng phát triển đảng viên mới. Thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, gắn kết với xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; làm tốt công tác giáo dục truyền thống, tư tưởng chính trị, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh trên tất cả các mặt. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ; nâng cao sức mạnh tổng hợp và sức chiến đấu của các lực lượng vũ trang thành phố đảm bảo cho nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

 

                                                                     T/h: Thu Hằng - Ánh Tuyết

 

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào