Phường Tích Sơn: Đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân phường

09/08/2018

 

Nhằm tiếp tục cụ thể hóa cơ chế “Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”, góp phần đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự chỉ đạo điều hành của chính quyền; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa đảng, chính quyền với nhân dân. Sáng ngày 09/8/2018, phường Tích Sơn tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân phường Tích Sơn. 

 

Phường Tích Sơn tổ chức tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân

 

  Tại hội nghị, các đại biểu và nhân dân phường Tích Sơn đã nghe báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Với tinh thần thẳng thắn, cởi mở và xây dựng đã có 12 ý kiến đóng góp tập trung vào một số vấn đề như: Giải phóng mặt bằng; trật tự đô thị; tài nguyên môi trường; ô nhiễm môi trường tại các hồ đầm trên địa bàn phường; cải tạo hệ thống cống rãnh thoát nước thải; triển khai các dự án trên địa bàn; cung ứng nước phục vụ tưới tiêu cho bà con nông dân,…

 

Tại hội nghị có 12 lượt ý kiến, kiến nghị tới lãnh đạo địa phương

 

Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của nhân dân, các đồng chí lãnh đạo địa phương đã tiếp thu và trân trọng cảm ơn các ý kiến đóng góp của nhân dân; đồng thời trao đổi, làm rõ và trả lời những vấn đề thuộc thẩm quyền. Đối với những nội dung cần thời gian xác minh, được giao cho cơ quan chuyên môn nghiên cứu, giải quyết, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân./.

 

T/h: Thu Hương

 

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào