Đảng bộ Xã Thanh Trù: Đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và đại diện nhân dân

09/08/2018

 

            Chiều ngày 8/8/2018, Đảng bộ xã Thanh Trù tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị, xã hội và đại diện nhân dân. 

 Tại hội nghị, sau khi nghe UBND xã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Các đại biểu đã bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả phát triển toàn diện của địa phương. Để tiếp tục nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng địa phương ngày càng phát triển, trên tinh thần thẳng thắn và cởi mở, các đại biểu đã đóng góp ý kiến tập trung vào các nội dung: Tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, kiên quyết xử lý các hộ vi phạm, lấn chiếm lòng đường hè phố làm nơi kinh doanh; tiếp tục đầu tư hệ thống điện chiếu sáng các ngõ xóm khu dân cư; xây dựng hệ thống cống, rãnh thoát nước trên địa bàn; có giải pháp thu gom, xử lý hệ thống nước thải sinh hoạt …

Với tinh thần cầu thị, trách nhiệm, các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương đã trả lời trực tiếp một số ý kiến, kiến nghị của tại hội trường; đối với những nội dung cần có thời gian xác minh, làm rõ được giao cho các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, giải quyết trong thời gian sớm nhất; đối với các ý kiến không thuộc thẩm quyền được tổng hợp gửi cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

 

                                                                         T/h: Thu Hằng - Bích Thảo

 

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào