Ban Tuyên giáo Vĩnh Yên: Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ Ủy ban MTTQ cơ sở

09/10/2018

Sáng ngày 09/10/2018, Ban Tuyên giáo Vĩnh Yên và Ủy ban MTTQ thành phố đã phối hợp khai giảng lớp bồi dưỡng cho 120 cán bộ Ủy ban MTTQ cơ sở thuộc 09 xã, phường trên địa bàn thành phố. Tới dự có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ thành phố.

 

Toản cảnh lớp bồi dưỡng

 

Trong thời gian 02 ngày, các học viên được quán triệt, học tập 04 chuyên đề: Nắm bắt tình hình thời sự trong nước và quốc tế nổi bật trong 9 tháng đầu năm; Giới thiệu các quy định về quyền và trách nhiệm của MTTQ các cấp trong giám sát, phản biện xã hội; Đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác tôn giáo và MTTQ với vai trò tham gia xây dựng Đảng, chính quyền theo Quyết định 281 của Bộ chính trị và một số vấn  tổ chức tiếp xúc với đại biểu dân cử. Bên cạnh đó, lớp bồi dưỡng cũng tổ chức thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo của các địa phương; đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công tác Mặt trận, góp phần đưa hoạt động Mặt trận cơ sở ngày càng hiệu quả.

Qua lớp bồi dưỡng, góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức, rèn luyện kỹ năng, phương pháp công tác cũng như nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ MMTQ cơ sở. Từ đó, mỗi cán bộ MTTQ cơ sở tiếp tục tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội trong thực hiện nhiệm vụ của mình, phát huy vai trò của MTTQ trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đặc biệt là trong công tác tôn giáo, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

T/h: Thu Hà - Thu Hương

 

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào