Đoàn giám sát Thường trực HĐND thành phố giám sát xã Định Trung về việc xử lý vi phạm hành chính Luật đất đai

11/10/2018

Sáng ngày 11/10/2018, Đoàn giám sát Thường trực HĐND thành phố đã có buổi giám sát UBND xã Định Trung về việc xử lý vi phạm hành chính Luật đất đai. Đồng chí Nguyễn Kim Định, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì buổi giám sát.

 

Đ.c Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Kim Định chủ trì buổi giám sát

 

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn xã, những năm qua, UBND xã Định Trung đã thực hiện đồng bộ các giải pháp; thực hiện thống kê, phân loại từng trường hợp vi phạm trước và sau khi Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực; tăng cường kiểm tra, vận động các trường hợp vi phạm tự giác tháo dỡ các công trình vi phạm. Cùng với đó, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về lĩnh vực đất đai... Do vậy, hạn chế việc phát sinh vi phạm mới trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn. Tuy nhiên, công tác này tại địa phương vẫn còn những tồn tại như: Công tác lập hồ sơ xử lý các trường hợp vi phạm Luật đất đai, xây dựng còn chưa kịp thời. Việc xử lý các trường hợp vi phạm mới thực hiện bước thiết lập văn bản giữ nguyên hiện trạng và yêu cầu vận chuyển, tháo dỡ vi phạm. Giải pháp thời gian tới, UBND xã Định Trung đưa ra đó là: Quyết liệt kiểm tra, thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm đối với các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đất đai, xây dựng trên địa bàn; ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả, đảm bảo đúng quy định của luật...

 

Đại biểu phát biểu tham gia ý kiến tại buổi giám sát

 

Tại buổi giám sát, Đoàn giám sát và UBND xã đã thảo luận, đóng góp ý kiến làm rõ các nội dung: việc xử lý các vi phạm trước khi Luật đất đai 2013 có hiệu lực và việc xử lý vi phạm sau khi Luật đất đai 2013 có hiệu lực, tính từ ngày 1/7/2014 đến ngày 30/9/2018; thẩm quyền kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của địa phương; hiệu quả của biện pháp xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Trên cơ sở đó, Đoàn giám sát đề nghị UBND xã Định Trung tiếp thu, bổ sung các ý kiến, hoàn thiện báo cáo và thực hiện tốt các giải pháp xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn.

 

T/h: Thu Hà - Ánh Tuyết

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào