Thành ủy Vĩnh Yên tổ chức hội nghị BCH Đảng bộ thành phố lần thứ 14

04/12/2018

            Sáng ngày 04/12/2018, Thành ủy Vĩnh Yên tổ chức hội nghị BCH Đảng bộ thành phố lần thứ 14. Các đồng chí Thường Trực Thành ủy: Phạm Hoàng Anh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Minh Sơn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Lương Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị.

 

 

Toàn cảnh hội nghị

 

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Phạm Hoàng Anh nhấn mạnh: Năm 2018 là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX và kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm thành phố Vĩnh Yên. Năm 2018, kinh tế thành phố phát triển khá, nhưng còn gặp nhiều khó khăn. Đảng bộ thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện chương trình, công tác của cấp ủy, hoạt động của HĐND, của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Tại hội nghị này, đề nghị các đại nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tích cực đóng góp ý kiến, giải pháp thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội thành phố năm 2019.

 

 

Đ.c Phạm Hoàng Anh, ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư thành ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

 

Tại hội nghị, BCH Đảng bộ thành phố nghe và cho ý kiến vào báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội thành phố; tình hình thực hiện thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Theo báo cáo, năm 2018, kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng khá, thu ngân sách đảm bảo. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt trên 50.397 tỷ đồng, tăng 16,7% so với năm 2017. Thu ngân sách ước thực hiện trên 2.427 tỷ đồng, bằng 110% dự toán tỉnh giao, đạt trên 101% dự toán thành phố giao, tăng 33% với cùng kỳ. Có 13/15 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra; 9/14 khoản thu nội địa đạt và vượt dự toán HĐND thành phố giao; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,28%. Các lĩnh vực: Quản lý đô thị, đầu tư xây dựng, xử lý nợ đọng XDCB được quan tâm, các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo; công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện thường xuyên, đúng pháp luật. Quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị, trật tự ATXH được giữ vững. Nhiệm vụ năm 2019, thành phố xác định các chỉ tiêu phấn đấu: Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 16,3% so với năm 2018, trong đó dịch vụ tăng 8,5%, công nghiệp- xây dựng tăng 17,6%, nông nghiệp tăng 0,6%; giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 0,92%. Tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn GĐVH 94%; 90% làng, khu phố đạt văn hóa.

Tiếp đó, hội nghị đã cho ý kiến về việc thay đổi tính toán, công bố chỉ tiêu về giá trị gia tăng sang chỉ tiêu giá trị sản xuất.

 

 

Các ý kiến thảo luận tại hội nghị

 

 

Hội nghị đã giành nhiều thời gian thảo luận, đã có 10 ý kiến đóng góp về các nội dung được trình tại hội nghị, chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân ở từng lĩnh vực trong năm 2018 và giải pháp thực hiện, mục tiêu năm 2019.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Phạm Hoành Anh đánh giá cao những ý kiến phát biểu tại hội nghị, thể hiện tinh thần tập trung dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm cao đối với các nhiệm vụ của thành phố. Đồng chí cũng đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế, xã hội thành phố trong năm 2018. BCH Đảng bộ thành phố cơ bản thống nhất với các nội dung báo cáo tại hội nghị, đồng thời đề nghị UBND thành phố tiếp thu, bổ sung các số liệu, hoàn chỉnh các báo cáo. Năm 2019, BCH Đảng bộ thành phố thống nhất chủ đề năm là: “Tập trung bồi thường GPMB, đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng đô thị, phấn đấu cơ bản hoàn thành các tiêu chí đô thị loại I, chuẩn bị tốt các điều kiện cho Đại hội Đảng bộ các cấp”. Nhiệm vụ năm 2019, đề nghị các cấp, các ngành, các tổ chức trong hệ thống chính trị của thành phố thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: Tổ chức thực hiện hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020; Nghị quyết số 07 của BTV Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Vĩnh Yên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết 04 của BCH Đảng bộ tỉnh về đầu tư tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2025; lộ trình tực hiện các tiêu chí đô thị loại I đến năm 2019. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của BCH Đảng bộ thành phố và BTV Thành ủy theo đúng lộ trình từng năm và giai đoạn 2016-2020. Tập trung thu hút, khai thác và quản lý hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kinh tế, xã hội, nhất là hạ tầng đô thị theo hướng văn minh, hiện đại; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực. Quan tâm công tác lập, quản lý và thực hiện quy hoạch, đẩy nhanh công tác bồi thường GPMB; tăng cường và thực hiện các giải pháp thu NSNN; nâng cao chất lượng GD&ĐT thành phố; thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa, văn minh đô thị... Trên cơ sở đó, yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành đoàn thể, các tổ chức trong hệ thống chính chị thành phố và từng đồng chí BCH Đảng bộ thành phố phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất cao, cùng các thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

                                                                                      T/h: Thu Hà - Ánh Tuyết     

 

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào