Vĩnh Yên trước thềm năm mới

11/01/2019

Những ngày này đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Vĩnh Yên hân hoan chào đón năm mới 2019 trong niềm vui phấn khởi về những kết quả phát triển toàn diện của thành phố trên tất cả các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng trong năm 2018. Đó chính là tiền đề, động lực để thành phố Vĩnh Yên phấn đấu trở thành đô thị loại 1 vào trước năm 2020 như Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX đề ra.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong năm 2018, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của thành uỷ, HĐND, UBND thành phố đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển đô thị, xã hội, nâng cao đời sống của người dân. Hiện nay cơ cấu kinh tế của thành phố tính theo giá trị sản xuất, tỷ trọng ngành công nghiệp xây dựng chiếm 83,2%; dịch vụ 16,1%; nông, lâm nghiệp, thủy sản 0,7%. Tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 50.397 tỷ đồng, tăng 16,7% so với năm 2017. Kinh tế phát triển đã tạo nguồn thu ngân sách ổn định cho thành phố. Năm 2018, tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt trên 2.647 tỷ đồng, bằng 110% dự toán thành phố giao, tăng 51% so với năm 2017, trong đó có 12 khoản thu nội địa đạt và vượt dự toán HĐND thành phố giao. Song song với phát triển kinh tế, thành phố đã quan tâm, đầu tư xây dựng, quy hoạch phát triển đô thị; đã lập kế hoạch đầu tư công, phân bổ vốn cho 108 dự án, với nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản ước đạt trên 257 tỷ đồng; phối hợp với sở xây dựng trình UBND tỉnh phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh 10 đồ án quy hoạch với tổng diện tích trên 609ha; thực hiện phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh theo phân cấp 10 quy hoạch với tổng diện tích 34,3ha… Công tác chỉnh trang đô thị được quan tâm; các công trình phúc lợi công cộng đã từng bước đáp ứng nhu cầu văn hoá tinh thần của người dân, nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhân dân.

 Cùng với phát triển kinh tế, đô thị, công tác văn hoá xã hội được chú trọng. Chất lượng giáo dục không ngừng được nâng lên cả về quy mô, chất lượng và loại hình đào tạo. Trong năm học 2017-2018, thành phố Vĩnh Yên đã có 1.856 lượt học sinh đạt giải quốc gia. Hiện nay, 100% các trường công lập trên địa bàn thành phố đã đạt chuẩn quốc gia. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ, toàn thành phố có 101 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và 145 cơ sở hành nghề dược đã được cấp phép; duy trì 9/9 xã, phường đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế…Đối với công tác văn hoá thông tin thể thao, đã kịp thời bám sát các nhiệm vụ chính trị, thực hiện đúng quy định, có hiệu quả, từng bước nâng cao đời sống tinh thần trong nhân dân. Năm 2018 toàn thành phố tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 94%; thôn, tổ dân phố đạt văn hóa đạt 88%; hộ nghèo giảm còn 1,22%; an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Với những thành tích đã đạt được trong những năm qua, cùng sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của thành ủy, HĐND, UBND thành phố, sự đồng thuận của người dân, tin tưởng rằng năm mới 2019 thành phố Vĩnh Yên sẽ đạt được nhiều thành công và thắng lợi mới.

 

                                                                                       T/h: Thu Hằng

 

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào