Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

14/03/2019

Chiều ngày 13/3/2019, Ban Chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến nhằm chuẩn bị cho cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng BCĐ Trung ương chủ trì hội nghị.

 

 Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ thướng Vương ĐÌnh Huệ, Trưởng BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở

Trung ương năm 2019 phát biểu ý kiến tại hội nghị trực tuyến

 

Tham gia họp trực tuyến tại điểm cầu thành phố Vĩnh Yên có đồng chí Lê Anh Tân, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Ban chỉ đạo, Văn phòng BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở thành phố; Trưởng BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 các xã, phường.

 

Tại điểm cầu thành phố Vĩnh Yên

 

Cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 sẽ diễn ra từ ngày 1/4  đến ngày 25/4. Đây là lần thứ 5, Việt Nam thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở kể từ lần đầu tiên vào năm 1979. Điểm đặc biệt của cuộc tổng điều tra lần này là việc áp dụng công nghệ thông tin trong các bước điều tra, thông qua hai hình thức là thu thập thông tin bằng phiếu điện tử và hình thức hộ tự cung cấp thông tin trên phiếu trực tuyến.  Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ lưu ý, cuộc điều tra lần này khác với các năm trước ở trình độ phát triển kinh tế,  xã hội, đặc biệt là sự phát triển của công nghệ thông tin nên yêu cầu dữ liệu đầu ra phải đầy đủ, chính xác nhất, thời gian ngắn gọn nhất và chi phí tiết kiệm.

Cuộc tổng điều tra lần này nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ nước ta; đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2011- 2020 và xây dựng chiến lược giai đoạn 2021- 2030.

Tiếp thu chỉ đạo, tại điểm cầu thành phố Vĩnh Yên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Anh Tân yêu cầu các cấp, ngành cần phối hợp để đảm bảo cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 diễn ra hiệu quả. BCĐ các cấp tiếp tục thực hiện tuyên truyền Tổng điều tra, huy động các hình thức tuyên truyền nhằm đạt hiệu quả cao nhất; rà soát tổng thể các địa bàn và tổ chức ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn theo đúng thời gian quy định.

T/h: Thu Hà - Bích Thảo

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào