UBND thành phố Vĩnh Yên họp cho ý kiến về công tác nâng cao chất lượng quản lý đô thị và quản lý đất đai trên địa bàn

14/03/2019

Sáng ngày 14/3/2019, dưới sự chủ trì của đồng chí chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Minh Sơn, UBND thành phố Vĩnh Yên đã họp cho ý kiến về công tác nâng cao chất lượng quản lý đô thị và quản lý đất đai trên địa bàn. Cùng dự có đồng chí Lê Anh Tân, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Trần Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND thành phố, trưởng một số phòng, ban của thành phố, lãnh đạo 9 xã, phường.

 

Toàn cảnh buổi họp

 

Tại buổi họp các đại biểu đã nghe, cho ý kiến vào dự thảo kế hoạch triển khai thực Đề án: “Nâng cao chất lượng công tác quản lý xây dựng và trật tự đô thị trên địa bàn thành phố” năm 2019, tập trung vào các nội dung trọng tâm: Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác tổ chức, bộ máy; công tác tuần tra, đôn đốc và phối hợp xử lý các trường hợp vi phạm trật tự đô thị; các hoạt động nâng cao chất lượng công tác phát hiện, xử lý vi phạm; chất lượng công tác thu gom xử lý rác thải sinh hoạt; nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ,… Các đại biểu thẳng thắn chỉ rõ những khó khăn, tồn tại, nguyên nhân và đề xuất các giải pháp để thực hiện có hiệu quả công tác quản lý xây dựng và trật tự đô thị trên địa bàn.

 

Một số ý kiến tham gia đóng góp tại buổi họp

 

Tiếp đó các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào tiến độ thực hiện kế hoạch 157 của UBND thành phố về việc giải quyết tồn tại vi phạm đất đai; kế hoạch sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên.

Kết luận buổi họp, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Minh Sơn yêu cầu: Lãnh đạo các phòng, ban, các xã, phường tiếp tục nâng cao tinh thần, vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; tăng cường công tác phối hợp, công tác kiểm tra, giám sát trong thực hiện nhiệm vụ; có chế độ khen thưởng, động viên kịp thời; phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về xây dựng và trật tự đô thị. Phòng quản lý đô thị tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu, tham mưu UBND thành phố thành lập BCĐ thực Đề án: “Nâng cao chất lượng công tác quản lý xây dựng và trật tự đô thị trên địa bàn thành phố” năm 2019 trước ngày 25/3; thành lập các tổ giúp việc BCĐ, phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể (tổ tuyên truyền, tổ xử lý vi phạm; tổ thi đua khen thưởng). Trong tháng 3, các xã, phường thành lập BCĐ; các tổ tuyên truyền với nhiệm vụ cụ thể gắn với 17 nội dung cam kết; đồng thời ký cam kết 90% các tuyến phố trên địa bàn không vi phạm trật tự đô thị, không quảng cáo rác…Đối với việc giải quyết tồn tại vi phạm đất đai và sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố, các xã, phường cần tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện theo đúng tiến độ, kế hoạch đã đề ra.

                                                                  T/h: Thu Hằng - Bích Thảo

 

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào