Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Bí thư thành ủy Vĩnh Yên dự sinh hoạt tại chi bộ 2- Phố Mới, Đảng bộ phường Đống Đa

06/08/2019

Chiều ngày 5/8/2019, chi bộ 2 - Phố Mới (Đảng bộ phường Đống Đa) tổ chức sinh hoạt định kỳ tháng 8. Dự sinh hoạt với chi bộ có các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Hoàng Anh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư thành ủy Vĩnh Yên. Cùng dự có đại diện các Ban xây dựng Đảng tỉnh ủy; Thường trực UBND, các Ban Xây dựng Đảng của Thành ủy; lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Đống Đa.

 

Các đại biểu tỉnh, thành phố dự sinh hoạt tại Chi bộ 2, Phố Mới

 

Chi bộ 2, phố Mới (Đảng bộ phường Đống Đa) có 36 đảng viên. Tại buổi sinh hoạt, chi bộ nghe, thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo chuyên đề: Tăng cường sự lãnh đạo của chi bộ đối với phát triển dịch vụ, thương mại để nâng cao đời sống nhân dân tổ dân phố Mới.

 

Chi bộ 2 báo cáo các nội dung chuyên đề tại buổi sinh hoạt chi bộ

 

Hiện nay, diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn ngày càng thu hẹp, người dân phải chuyển đổi ngành nghề cho phù hợp, do vậy phát triển thương mại, dịch vụ được xác định là một nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội. Chi bộ 2 đã bàn các giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân trong khu phố chuyển đổi ngành nghề, trọng tâm là phát triển thương mại, dịch vụ, nâng cao đời sống nhân dân. Hiện nay, TDP có gần 200 hộ dân, trên 800 nhân khẩu, trong đó có trên 27% số hộ làm nông nghiệp; Đến nay, đã có nhiều hộ tham gia phát triển các loại hình thương mại, dịch vụ như khách sạn, nhà hàng ăn uống, kinh doanh tạp hóa, cơ khí phát triển các mô hình chăn nuôi... TDP có 03 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 45 hộ gia đình có dịch vụ xe ô tô.

Dự thảo chuyên đề chỉ rõ những khó khăn về vấn đề việc làm đối với những lao động độ tuổi ngoài 40 là lực lượng lao động chính trong gia đình thuộc các hộ gia đình có diện tích đất nông nghiệp thu hồi thực hiện các dự án.

 

Đảng viên Chi bộ tham gia đóng góp ý kiến

 

Với tinh thần xây dựng và trách nhiệm cao, tại buổi sinh hoạt các đảng viên đã tích cực đóng góp ý kiến, giải pháp, xác định rõ nhiệm vụ, quyết tâm của chi bộ đối với việc thực hiện phát triển dịch vụ, thương mại tại TDP; vấn đề đào tạo nghề cho người dân bị thu hồi đất; việc ưu đãi nguồn vốn vay giải quyết việc làm, việc sắp xếp chỗ ngồi để người dân có điểm buôn bán các nông sản làm ra...từ đó góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình, nâng cao đời sống cho người dân, xây dựng TDP Mới ngày càng văn minh, giàu đẹp.

 

Đ.c Bí thư thành ủy: Phạm Hoàng Anh phát biểu tại buổi sinh hoạt Chi bộ 2

 

Phát biểu tại buổi sinh hoạt Chi bộ 2, đồng chí Phạm Hoàng Anh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư thành ủy đánh giá cao nội dung sinh hoạt chuyên đề của chi bộ. Chi bộ đã tổ chức họp theo đúng quy định, các ý kiến phát biểu tập trung đúng trọng tâm, thẳng thắn, dân chủ. Đồng chí cũng thông tin tới chi bộ những định hướng phát triển thương mại, dịch vụ của thành phố, đồng thời mong muốn chi bộ, Ban chi ủy tăng cường sự lãnh đạo đối với phát triển dịch vụ, thương mại để nâng cao đời sống nhân dân. Mỗi đảng viên phải là nòng cốt trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định về TTĐT, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, chấp hành tốt các cơ chế, chính sách về bồi thường GPMB...

 

Đ.c Bí thư Tỉnh ủy: Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt Chi bộ 2

 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt chi bộ 2, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đã thông tin khái quát kết quả phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí chúc mừng, đánh giá cao những kết quả mà chi bộ và nhân dân phố Mới đạt được trong thời gian qua. Các cán bộ, đảng viên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chi bộ nhiều năm liền đạt TSVM. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm trong sinh hoạt của Chi bộ, sự cố gắng của Ban chi ủy đã bám sát nhiệm vụ, tình hình thực tế lựa chọn chuyên đề thiết thực, ý nghĩa đối với người dân địa phương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng gợi mở cho chi bộ, đảng viên những hướng đi trong việc phát triển thương mại, dịch vụ trên cơ sở định hướng phát triển công nghiệp, thương mại, du lịch và phát triển nông nghiệp của tỉnh. Đồng thời, đề nghị chi bộ tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo ở cơ sở, làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, cụ thể hóa Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của chi bộ đối với phát triển dịch vụ, thương mại để nâng cao đời sống nhân dân tổ dân phố. Mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân đoàn kết, quyết tâm, mạnh dạn đa dạng hóa các loại hình kinh doanh dịch vụ, biến quyết tâm thành hành động, xây dựng TDP Mới giàu về kinh tế, ổn định về ANTT và không có TNXH, là khu phố văn hóa, khu phố đáng sống.

 

Thu Hà - Ánh Tuyết

 

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào