Ban cưỡng chế thu hồi đất thành phố Vĩnh Yên tổ chức đối thoại với các hộ dân xã Định Trung chưa nhận tiền bồi thường GPMB tại dự án đường vành đai II

07/08/2019

 

Chiều ngày 06/8/2019, Ban cưỡng chế thu hồi đất thành phố Vĩnh Yên tổ chức đối thoại với các hộ dân xã Định Trung chưa nhận tiền bồi thường GPMB tại dự án đường vành đai II (đoạn từ quốc lộ 2B-2C đoạn qua xã Định Trung). Đồng chí Trần Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì buổi đối thoại. Tham dự có Ban GPMB và phát triển quĩ đất tỉnh Vĩnh Phúc; đại diện MTTQ, các phòng, ban, ngành đoàn thể của thành phố, cấp ủy, chính quyền địa phương và 4 hộ dân chưa nhận tiền bồi thường GPMB,…

 

Toàn cảnh buổi đối thoại

 

Dự án đường vành đai II, đoạn từ Quốc lộ 2B đến Quốc lộ 2C có tổng diện tích thu hồi 91.853 m2, trong đó đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân và UBND xã Định Trung quản lý trên 69.011m2 của 156 hộ, hiện nay đã có 151 hộ nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng, còn 4 hộ là gia đình các ông bà: Dương Văn Cường; Hà Thị Chi- Đặng Thị Hiền; Nguyễn Văn Công- Dương Thị Liễu; Hoàng Văn Chuẩn chưa nhận tiền bồi thường GPMB…

 

Người dân ý kiến tại buổi đối thoại

 

Tại buổi đối thoại 4 hộ dân đã ý kiến, đồng tình, ủng hộ chủ trương làm đường, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và thành phố; đồng thời đề nghị cần xác định rõ nguồn gốc đất; đơn giá bồi thường; cắm mốc giới đối với diện tích đất còn lại sau thu hồi; quan tâm hỗ trợ về đất dịch vụ; hỗ trợ di chuyển tài sản trên đất bị thu hồi…

Đối với các ý kiến 4 hộ dân quan tâm, các cơ quan của tỉnh, thành phố và xã Định Trung đã trả lời và cung cấp các văn bản pháp luật có liên quan để người dân biết và thực hiện theo quy định của pháp luật. Theo quy định hiện hành: Hỗ trợ đất dịch vụ cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh có đất nông nghiệp bị thu hồi từ ngày 01/01/2009 đến 30/6/2014. Do vậy dự án đường vành đai II (đoạn từ quốc lộ 2B-2C đoạn qua xã Định Trung) thực hiện thu hồi đất vào năm 2017, nên không thuộc diện được hỗ trợ đất dịch vụ…

Kết luận buổi đối thoại, đồng chí Trần Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND thành phố đã trả lời, làm rõ hơn từng nội dung của các ý kiến 4 hộ dân quan tâm. Đồng thời, nhấn mạnh: thành phố Vĩnh Yên đang trong quá trình đô thị hóa, phát triển kinh tế xã hội, đầu tư cơ sở hạ tầng… Do đó, rất cần sự chung sức, đồng thuận của người dân, nhất là về công tác GPMB. Với quan điểm triển khai thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường GPMB theo đúng các quy định của Nhà nước, đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người dân. Tuy nhiên, nếu các hộ dân cố tình không chấp hành, UBND thành phố sẽ thực hiện cưỡng chế theo đúng quy trình, quy định, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

                                                                                               T/h: Thu Hằng

 

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào