Các hộ dân phường Tích Sơn đồng thuận với công tác bồi thường, GPMB khu đất dịch vụ phường Tích Sơn

10/09/2019

 

Dự án khu đất dịch vụ phường Tích Sơn được triển khai thực hiện từ năm 2007 và đến năm 2010 dự án được điều chỉnh bổ sung quy hoạch. Quá trình triển khai thực hiện UBND thành phố, các phòng chức năng và UBND phường Tích Sơn đã triển khai các thủ tục liên quan đến xây dựng, công khai quy mô dự án; thực hiện các thủ tục thu hồi đất đảm bảo trình tự, đúng quy định của pháp luật.

 

 

Cùng với đó, thành phố và phường tích Sơn chú trọng công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân nắm được chủ trương của dự án và các quy định về công tác thu hồi đất, GPMB. Đa số các hộ dân thuộc diện có đất bị thu hồi đều đồng thuận và nhận tiền bồi thường GPMB theo quy định.

Tuy nhiên, còn một số hộ chưa chấp hành các quy định trong công tác bồi thường GPMB. Sau quá trình tuyên truyền, vận động, ngày 17/7/2019, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 1878 về việc cưỡng chế thu hồi đất thực hiện công trình khu đất dịch vụ phường Tích Sơn. Theo Quyết cưỡng chế có 22 hộ thuộc diện phải thực hiện cưỡng chế theo quy định. Sau khi có Quyết định cưỡng chế của UBND thành phố, phường Tích Sơn và các ban, ngành, đoàn thể phường đã tích cực vận động, tuyên truyền đến từng hộ dân về chính sách đất dịch vụ, về quyền lợi và nghĩa vụ của các hộ có đất bị thu hồi để thực hiện công tác GPMB, trả đất dịch vụ cho nhân dân.

Trên cơ sở hiểu rõ các quyền và nghĩa vụ, quy định của pháp luật trong công tác thu hồi đất, GPMB. Đến ngày 9/9/2019, 22/22 hộ thuộc diện cưỡng chế đã đồng thuận, nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng.

 

 

Như vậy, đến nay khu đất dịch vụ phường Tích Sơn, 100% hộ dân bị thu hồi đất đã đồng thuận và nhận tiền bồi thường GPMB theo quy định. Sáng ngày 10/9/2019, UBND thành phố, phường Tích Sơn và các ngành chức năng đã triển khai thực hiện san lấp mặt bằng, đảm bảo an toàn, theo đúng quy trình, quy định của pháp luật. Đây là cơ sở để phường Tích Sơn nói riêng và thành phố Vĩnh Yên nói chung đẩy nhanh tiến độ trả đất dịch vụ cho nhân dân trên địa bàn.

T/h: Nhóm PV

 

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào