Thành phố Vĩnh Yên: Tổng kết công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

04/10/2019

Sáng ngày 4/10/2019, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở thành phố Vĩnh Yên tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Dự và chỉ đạo hội nghị có đại diện BCĐ tỉnh. Lãnh đạo thành phố có đồng chí Lê Anh Tân, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng BCĐ thành phố; thành viên BCĐ thành phố và các đồng chí BCĐ, cán bộ thống kê các xã, phường, các điều tra viên được khen thưởng.

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Với vị trí là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của tỉnh, số lượng công dân đông và người từ nơi khác đến nhập cư, tạm trú thay đổi liên tục, song với tinh thần và trách nhiệm cao, cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn thành phố đã đạt kết quả tốt. Thực hiện tổng điều tra dân số và nhà, UBND thành phố đã tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho cuộc tổng điều tra như: Thành lập BCĐ, Văn phòng BCĐ tổng điều tra thành phố, thành lập BCĐ ở 9/9 xã, phường, đồng thời xây dựng kế hoạch, tiến hành vẽ sơ đồ nền, phân định các địa bàn điều tra, lập bảng kê hộ, bảng kê nhân khẩu đặc thù. Đồng thời, tuyển chọn đủ số người vẽ sơ đồ nền, lập danh sách địa bàn điều tra, lập bảng kê, trưng dụng giám sát viên và tuyển chọn 174 điều tra viên.

 

Một số ý kiến tại hội nghị

 

Cùng với đó, thành phố đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để các tầng lớp nhân dân thấy rõ được mục đích, ý nghĩa và trách nhiệm đối với cuộc tổng điều tra, BCĐ Tổng điều tra dân số thành phố đã tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ, trang bị kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin trong việc điều tra. 100% các điều tra viên và tổ trưởng điều tra trực tiếp đến từng hộ gia đình phỏng vấn ghi trực tiếp thông tin, nhập vào thiết bị di động. Chất lượng phiếu đạt yêu cầu, sau công đoạn điều tra, làm sạch, số liệu đảm bảo độ tin cậy cho công tác tổng hợp và phân tích.

 

Đ.c Phó Chủ tịch UBND thành phố: Lê Anh Tân phát biểu kết luận hội nghị

 

Toàn thành phố đã tổ chức ra quân Tổng điều tra từ ngày 1/4/2019, đến ngày 25/4/2019 thành phố hoàn thành việc thu thập thông tin về dân số và nhà ở theo đúng kế hoạch đã đề ra. Toàn thành phố có 121 thôn, tổ dân phố, được phân chia thành 207 địa bàn và có 13 địa bàn nhân khẩu đặc thù được thành lập. Kết quả tổng điều tra, năm 2019 toàn thành phố đã điều tra theo hình thức CAPI và Webform với tổng số hộ hoàn thành là 33.551 hộ, số nhân khẩu được điều tra là 114.908 nhân khẩu.

 

 

UBND thành phố khen thưởng cho các tập thể, cá nhân

 

        Tại hội nghị, Cục Thống kê tỉnh tặng giấy khen cho 02 tập thể, 10 cá nhân; UBND thành phố tặng giấy khen cho 05 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

 

Thu Hà - Ánh Tuyết

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào