HĐND thành phố giám sát xã Thanh Trù, Hội Hợp về việc thực hiện Nghị quyết số 24: một số biện pháp giảm nghèo, giải quyết việc làm thành phố Vĩnh Yên giai đoạn 2016-2020

07/11/2019

Sáng ngày 7/11/2019, Đoàn giám sát của HĐND thành phố Vĩnh Yên do đồng chí Nguyễn Kim Định, Ủy viên BTV thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Vĩnh Yên làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát xã Thanh Trù về việc thực hiện Nghị quyết số 24 của HĐND thành phố về một số biện pháp giảm nghèo, giải quyết việc làm thành phố Vĩnh Yên giai đoạn 2016-2020. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Tiến Thịnh, Ủy viên BTV thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, Trưởng Ban dân vận thành ủy.

 

Toàn cảnh buổi giám sát

 

Thực hiện Nghị quyết số 24 của HĐND thành phố, đảng ủy, HĐND, UBND xã Thanh Trù đã ban hành Nghị quyết, chương trình và kế hoạch triển khai  thực hiện các biện pháp giảm nghèo, giải quyết việc làm. Hàng năm các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người nghèo được triển khai thực hiện nghiêm túc: 100% hộ nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế; được miễn giảm học phí, hỗ trợ tiền điện; nhiều hộ được vay vốn hỗ trợ lắp đặt đường ống nước sạch và xây nhà vệ sinh. Từ năm tháng 9/2016- tháng 9/2019, toàn xã có 512 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo được vay vốn phát triển kinh tế với tổng số tiền 20 tỷ đồng. Vào các dịp ngày lễ tết của dân tộc, cùng với sự quan tâm của các cấp, các ngành, xã đã đẩy mạnh công tác xã hội hóa, vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ, trao hàng trăm xuất quà cho người nghèo với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng.

 

UBND xã Thanh Trù báo cáo một số nội dung liên quan

 

Trong gần 4 năm, xã đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức được 10 hội nghị tuyên truyền kiến thức xuất khầu lao động, giải quyết việc làm; phối hợp với thành phố hỗ trợ xây, sửa chữa 11 nhà; đã giải quyết việc làm cho gần 700 lao động. Với các hoạt động thiết thực đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hộ nghèo. Hiện nay xã Thanh Trù hộ nghèo còn 38 hộ, chiếm tỷ lệ 1,43%, giảm 66 hộ so với năm 2016; cận nghèo còn 30 hộ, giảm 39 hộ so với năm 2016.

Sau khi nghe các đại biểu trao đổi, làm rõ về việc triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết, kết luận buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND thành phố Vĩnh Yên Nguyễn Kim Định đã ghi nhận những nỗ lực của xã Thanh Trù trong việc lãnh đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Để nâng cao chất lượng thực hiện Nghị quyết, trong thời gian tới cấp ủy, HĐND, UBND xã Thanh Trù cần tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết; nâng cao chất lượng công tác giám sát, kiểm tra trong quá trình triển khai thực hiện; triển khai đồng bộ các biện pháp giảm nghèo, trong đó tăng cường công tác tuyên truyền để người nghèo được tiếp cận với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các văn bản của tỉnh và thành phố về công tác giảm nghèo; nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng vốn vay hỗ trợ hộ nghèo phát triển kinh tế; đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động sự vào cuộc của toàn xã hội, nhất là các doanh nghiệp đóng trên địa bàn cùng chung tay giúp đỡ người nghèo vươn lên, ổn định cuộc sống.

 

Chiều ngày 6/11/2019, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Kim Định, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Đoàn giám sát HĐND thành phố đã có buổi giám sát UBND phường Hội Hợp về thực hiện Nghị quyết số 24 của HĐND thành phố về một số biện pháp giảm nghèo, giải quyết việc làm (GQVL) giai đoạn 2016-2020.

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Những năm qua, công tác giảm nghèo, GQVL được Đảng ủy, HĐND, UBND phường xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế xã hội. UBND phường đã kiện toàn BCĐ giảm nghèo và GQVL, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác giảm nghèo, GQVL; đồng thời tích cực thực hiện công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về công tác giảm nghèo, GQVL; thực hiện tốt các chính sách ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định, tạo điều kiện để các đối tượng được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản như y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, tiếp cận thông tin..., tạo điều kiện, khuyến khích người nghèo, người lao động tự kiếm việc làm, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

BCĐ giảm nghèo phường làm tốt chức năng kiểm tra, giám sát quy trình bình xét hộ nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo của địa phương từ năm 2016 là 125 hộ đến năm 2019 giảm còn 39 hộ. Kết quả thực hiện các giải pháp của chương trình 100% các thành viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo của địa phương được cấp thẻ BHYT theo quy định. Từ năm 2016 đến nay, địa phương đã hỗ trợ tiền điện cho trên 350 lượt hộ nghèo theo quy định, với số tiền trên 165 triệu đồng. Từ nguồn quỹ “Vì người nghèo” các cấp và các nguồn hỗ trợ khác, 4 năm qua đã có 22 hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn được hỗ trợ kinh phí xây nhà đại đoàn kết, với tổng số tiền trên 1,2 tỷ đồng. Thực hiện các hoạt động cho hộ nghèo, hộ cận nghèo được tiếp cận với các nguồn vốn ưu đãi, toàn phường có 187 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo được vay vốn ngân hàng CSXH để phát triển kinh tế, với tổng kinh phí trên 8,4 tỷ đồng. Đặc biệt, phường Hội Hợp đã thực hiện tốt các mô hình, giúp các hộ đối tượng thoát nghèo như hỗ trợ người khuyết tật thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ vay vốn không lãi xuất để nuôi bò sinh sản, mô hình nông nghiệp giảm nghèo...

 

Phường Hội Hợp báo cáo một số nội dung

 

Tại buổi giám sát, Đoàn giám sát và phường Hội Hợp đã thảo luận, đóng góp ý kiến, giải trình làm rõ các nội dung: Kết quả thực hiện công tác giảm nghèo, GQVL, hoạt động của BCĐ phường và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị phường; hiệu quả các mô hình giúp sinh kế đối với hộ nghèo, cận nghèo...

 

Đ.c Nguyễn Kim Định, Ủy viên BTV thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu kết luận hội nghị
 

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Kim Định ghi nhận những kết quả giảm nghèo, GQVL của địa phương đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời đề nghị UBND phường tiếp thu các ý kiến, bổ sung, hoàn thiện báo cáo. Thời gian tới, đề nghị hệ thống chính trị phường tích cực thực hiện công tác giảm nghèo, GQVL, xây dựng các mô hình kinh tế; đẩy mạnh công átc tueyen truyền, phổ biến cách thức làm kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế địa phương để mang lại hiệu quả kinh tế, giúp người nghèo sớm thoát nghèo.

 

Thu Hà - Ánh Tuyết

 

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào