HĐND thành phố giám sát UBND thành phố về thực hiện Nghị quyết số 24 của HĐND thành phố về giảm nghèo, GQVL

08/11/2019

Tiếp tục thực hiện chương trình giám sát, chiều ngày 07/11/2019, đoàn giám sát HĐND thành phố đã có buổi giám sát UBND thành phố về thực hiện Nghị quyết số 24 của HĐND thành phố về một số biện pháp giảm nghèo, giải quyết việc làm (GQVL) giai đoạn 2016-2020. Đồng chí Nguyễn Kim Định, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì buổi giám sát. Làm việc với Đoàn giám sát có đồng chí Lê Anh Tân, Phó Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo các phòng, ban chức năng của thành phố.

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Thực hiện các mục tiêu về giảm nghèo, GQVL theo Nghị quyết 24 của HĐND thành phố, cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể từ thành phố đến cơ sở đã chỉ đạo, triển khai và tổ chức các nội dung nghị quyết. UBND thành phố đã ban hành hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, kiện toàn BCĐ thành phố và tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp tạo điều kiện cho người nghèo được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản, giúp người nghèo có điều kiện thoát nghèo, hạn chế tái nghèo, giúp người lao động có thêm cơ hội việc làm phù hợp, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Do vậy, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn giảm từ 2,12 % (năm 2016) đến nay còn 0,76%; hộ cận nghèo giảm từ 1,33% xuống còn 0,71%. Hàng năm 100% hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ y tế hàng năm. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ xây, sửa nhà là 124%, vượt mục tiêu Nghị quyết...

Các hoạt động hỗ trợ cho người nghèo phát triển kinh tế và ổn định cuộc sống được tổ chức thường xuyên, rộng khắp. Nổi bật là hoạt động hỗ trợ xây, sửa nhà cho người nghèo. Đã có nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí xây nhà cho 108 hộ nghèo, hộ cận nghèo, với tổng kinh phí trên 6,5 tỷ đồng. Hoạt động hỗ trợ xây dựng mô hình giảm nghèo đã hỗ trợ trên 1,4 tỷ đồng để xây dựng 103 mô hình phát triển kinh tế; có gần 4.400 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, học sinh sinh viên và người lao động được vay vốn ưu đãi, với tổng kinh phí trên 97 tỷ đồng...

Thành phố cũng chú trọng tạo môi trường kinh doanh thuận lợi để thu hút đầu tư; khuyến khích các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất cùng chính quyền địa phương nhận đào tạo trực tiếp cho người lao động và tiếp nhận nguồn lao động được đào tạo là thành viên hộ nghèo, cận nghèo. Do vậy, hàng năm giải quyết việc làm mới cho 1.600 người, vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra. Tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng từ 60% lên 68%.

 

Đ.c Lê Anh Tân, Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại buổi giám sát

 

Tại buổi giám sát, Đoàn giám sát và UBND thành phố, các phòng chức năng đã thảo luận, làm rõ các nội dung: Hiệu quả hoạt động của BCĐ thành phố; sự phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường trong việc thực hiện các giải pháp giảm nghèo, GQVL; việc đánh giá các mô hình giúp hộ nghèo, cận nghèo phát triển kinh tế; hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay của các đối tượng; công tác đào tạo nghề, tạo việc làm...

 

Đ.c Nguyễn Kim Định, Ủy viên BTV thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu kết luận hội nghị

 

Kết luận tuổi giám sát, đồng chí Nguyễn Kim Định, Phó Chủ tịch HĐND thành phố đánh giá cao những kết quả trong công tác giảm nghèo, GQVL của UBND thành phố thời gian qua. Đồng thời đề nghị thời gian tới, thành phố Vĩnh Yên tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội để thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch giảm nghèo - giải quyết việc làm; tạo điều kiện giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất, kinh doanh; tăng cường hoạt động tuyên truyền, định hướng, bồi dưỡng kiến thức nghề, tư vấn chuyển đổi ngành nghề, giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài cho lao động thuộc các hộ nghèo, cận nghèo; thực hiện các hoạt động hỗ trợ người nghèo về giáo dục, y tế, nước sạch, nhà ở…,tạo điều kiện để người nghèo trên địa bàn tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản; triển khai hiệu quả phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, vận động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo phát triển kinh tế, cải thiện các điều kiện sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

 

Thu Hà - Ánh Tuyết

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào