Đại hội chi bộ Nguyễn Thái Học, Đảng bộ phường Ngô Quyền, nhiệm kỳ 2020-2023

17/11/2019

Chiều ngày 15/11/2019, chi bộ Nguyễn Thái Học, Đảng bộ phường Ngô Quyền tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023. Đây là chi bộ được Đảng bộ phường Ngô Quyền chọn làm điểm để rút kinh nghiệm, chỉ đạo tổ chức đại hội các chi bộ trong toàn Đảng bộ. Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí Nguyễn Kim Định, Ủy viên BTV thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, các ngành, đoàn thể phường và Bí thư các chi bộ thuộc Đảng bộ phường.

 

Đ.c Nguyễn Kim Định, Phó Chủ tịch HĐND thành phố tặng hoa chúc mừng

 

Hiện nay, TDP Nguyễn Thái Học có 126 hộ, với 370 nhân khẩu. Nhiệm kỳ 2018-2020, Chi bộ đã lãnh đạo chính quyền, các đoàn thể của TDP thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát động nhiều phong trào quần chúng trên địa bàn tổ dân phố như thực hiện tốt cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thực hiện văn hóa trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ; gương mẫu chấp hành các quy định về TTĐT, tích cực tham gia phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc…Hàng năm, tỷ lệ hộ đạt GĐVH đạt từ 94-97%.

Trong công tác Đảng, chi bộ đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 100% đảng viên có bản đăng ký học và làm theo Bác. Hàng năm, qua đánh giá xếp loại, chi bộ có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 85% trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 2017, chi bộ đạt TSVM, năm 2018 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Đảng bộ phường và Thành ủy tặng giấy khen.

 

Lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND phường Ngô Quyền chúc mừng Đại hội

 

Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020-2023, chi bộ tiếp tục xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phấn đấu TDP có tỷ lệ hộ khá, giàu đạt 90% trở lên; giữ vững TDP không có hộ nghèo, cận nghèo. Tỷ lệ hộ GĐVH đạt 95% trở lên, TDP đạt TDP văn hóa. Các đoàn thể TDP đạt TSVM. Tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ đạt 92% trở lên, xây dựng chi bộ đạt TSVM.

Tại Đại hội, với tinh thần tập trung, dân chủ, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến trong công tác xây dựng Đảng, công tác quản lý TTĐT, vệ sinh môi trường, ANTT...

 

 

Đại hội tiến hành bầu Ban Chi ủy khóa mới gồm 03 đồng chí và bầu bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023.

 

Thu Hà - Ánh Tuyết

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào