Hội nghị BTV Thành ủy Vĩnh Yên tháng 6 năm 2020

26/06/2020

Sáng ngày 26/6/2020, Thường trực Thành ủy Vĩnh Yên triệu tập hội nghị BTV Thành ủy, thảo luận và cho ý kiến vào một số nội dung theo Quy chế làm việc. Đồng chí Phạm Hoàng Anh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư thành uỷ chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo một số phòng chức năng của UBND thành phố; lãnh đạo Đảng ủy, UBND các xã phường.

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Tại hội nghị, HĐND thành phố báo cáo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 14 (kỳ họp giữa năm 2020) của HĐND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021; kết quả thực hiện Chương trình gám sát của HĐND, Thường trực HĐND và các Ban HĐND thành phố năm 2019; dự kiến Chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2021. Theo đó, dự kiến kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố khóa XX sẽ được tổ chức vào tháng 7, kỳ họp thực hiện 22 nội dung theo Luật định, 08 nội dung chuyên đề và thông qua 12 dự thảo Nghị quyết.

 

Đ.c Nguyễn Kim Định, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố

báo cáo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố, khóa XX

 

Tiếp đó, hội nghị đã dành nhiều thời gian thảo luận, chỉ rõ những khó khăn, hạn chế và đưa ra giải pháp đối với tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội; thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước; thực hiện kế hoạch đầu tư công của thành phố 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

 

Đ.c Lương Văn Long, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại hội nghị

 

Trong 6 tháng đầu năm nay, dịch Covid-19 đã có tác động bất lợi đến sự tăng trưởng của các ngành kinh tế thành phố. Tuy nhiên, thành phố đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội, do vậy tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 31.608 tỷ đồng, bằng 40,1% kế hoạch năm. Thu nội địa dự kiến trên 1.066,7 tỷ đồng, đạt 69% dự toán và bằng 170% so với cùng kỳ. Chi ngân sách địa phương dự kiến là trên 741,49 tỷ đồng, đạt 53% dự toán và bằng 147% so cùng kỳ. Thực hiện kế hoạch đầu tư công, 6 tháng đầu năm tổng giá trị khối lượng hoàn thành ước đạt 50,38 tỷ đồng. Giải ngân vốn đầu tư công ước đạt trên 108,5 tỷ đồng. Các lĩnh vực: Quản lý đô thị, đất đai, GPMB, xử lý vi phạm pháp luật về đất đai được thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện theo kế hoạch, đảm bảo đúng quy định. 6 tháng đầu năm, thành phố đang thực hiện bồi thường GPMB 38 dự án...Việc thực hiện các chính sách an sinh, xã hội được duy trì và đảm bảo; công tác thanh tra, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo được thực hiện thường xuyên, đúng pháp luật. Quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị, trật tự ATXH được giữ vững.

 

Đ.c Phạm Hoàng Anh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy hát biểu chỉ đạo hội nghị

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Phạm Hoàng Anh nhấn mạnh: BTV Thành ủy cơ bản nhất trí thông qua các nội dung báo cáo của HĐND thành phố, với dự kiến nội dung, chương trình, thời gian kỳ họp thứ 14 và dự kiến Chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2021. Đối với tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đồng chí Bí thư Thành ủy ghi nhận kết quả của các cấp, các ngành thành phố đã nỗ lực vượt qua khó khăn vừa chống dịch vừa thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội. Đồng thời, đề nghị UBND thành phố tiếp thu các ý kiến, bổ sung hoàn thiện báo cáo. Đặc biệt, quan tâm đến sự tăng trưởng của ngành công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ; làm rõ những khó khăn, tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực, từ đó đưa ra giải pháp cụ thể đối với từng lĩnh vực để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, đảm bảo kịch bản tăng trưởng trong cả năm 2020. Tiếp tục làm tốt công tác bồi thường, GPMB; giải quyết đất dịch vụ cho nhân dân, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường các giải pháp thu ngân sách, triệt để tiết kiệm chi tiêu; quan tâm đến công tác môi trường, xử lý rác thải, chỉnh trang đô thị; công tác giải quyết khiếu nại tố cáo...

Hội nghị BTV Thành ủy đã thông qua một số nội dung về công tác cán bộ và phát triển đảng viên.

 

 

Thu Hà - Ánh Tuyết

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào