Thành ủy Vĩnh Yên: Tổng kết công tác chỉ đạo, tổ chức Đại hội Đảng các cấp thành phố, nhiệm kỳ 2020- 2025

08/08/2020

Chiều ngày 7/8/2020, Thành ủy Vĩnh Yên tổ chức hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo, tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí Thường trực thành ủy: Phạm Hoàng Anh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; Lương Văn Long, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Hoài Nam, Phó Bí thư Thưởng trực Thành ủy chủ trì hội nghị. Tới dự có các đồng chí Đoàn công tác số 3 của BTV Tỉnh ủy.

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các văn bản, hướng dẫn của cấp trên về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Đại hội Đảng cấp cơ sở, đảm bảo thời gian, kế hoạch.

 

Đ.c Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố: Lương Văn Long phát biểu khai mạc hội nghị

 

Kết quả, đến ngày 11/2/2020 đã có 232/232 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở tổ chức thành công Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2023 và đến ngày 26/5/2020, 34/34 chi, Đảng bộ trực thuộc Thành ủy tổ chức thành công đại hội. Đại hội các chi, Đảng bộ diễn ra trong không khí dân chủ, cởi mở, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, quy định Điều lệ Đảng và quy chế bầu cử trong Đảng.

Tại Đại hội, các chi, Đảng bộ cơ sở đã bầu đủ số lượng cấp ủy theo phương án nhân sự được BTV Thành ủy phê duyệt; đã bầu 265 đồng chí  tham gia cấp ủy cơ sở khóa mới; bầu 232 đại biểu chính thức, 33 đại biểu dự khyết đi dự Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Đ.c Phó Bí thư TT thành ủy: Nguyễn Hoài Nam báo cáo công tác chỉ đạo, tổ chức Đại hội

 

Đối với công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025. Quán triệt, triển khai Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thành ủy Vĩnh Yên đã tập trung triển khai chuẩn bị kỹ về nội dung các văn kiện, quy trình nhân sự. Do đó, Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 được tiến hành đúng thời gian và đảm bảo các yêu cầu.

Việc chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội đã được cấp ủy thành phố chỉ đạo chặt chẽ, đầy đủ cả về nội dung và phương pháp. Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố được xây dựng đảm bảo đúng quy trình lấy ý kiến đóng góp, đảm bảo phát huy dân chủ, trí tuệ, sáng tạo của tập thể, cá nhân, các tổ chức chính trị, xã hội và các tầng lớp nhân dân; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ đã bám sát mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, có số liệu so sánh và sát thực tiễn. Báo cáo chính trị  đã đánh giá đầy đủ kết quả đạt được, phân tích rõ hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm; trong xây dựng chủ trương, định hướng của cấp trên và tình hình thực tế của địa phương, đã đề ra phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025, chú trọng tầm nhìn dài hạn, gắn vào phát triển chung của tỉnh.

Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ của BCH Đảng bộ thành phố khóa XX đã thể hiện tinh thần tự phê bình và phê bình, đánh giá khách quan những ưu điểm, tồn tại. Nghiêm túc chỉ ra những khuyết điểm, yếu kém của tập thể và cá nhân các đồng chí ủy viên BCH, đồng thời đề xuất giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ mới. Các văn bản phục vụ công tác tổ chức, điều hành của Đoàn chủ tịch, các cơ quan giúp việc Đại hội được chuẩn bị chặt chẽ, khoa học, chi tiết, cụ thể.

Công tác thông tin, tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; việc phát động các phong trào thi đua yêu nước được thực hiện thường xuyên, triển khai đậm nét theo từng đợt, đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm.

Các ý kiến tham luận trong Đại hội sôi nổi, ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, bổ sung được nhiều giải pháp thiết thực. Công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy, UBKT khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 được cấp ủy tập trung chỉ đạo thực hiện đảm bảo dân chủ, chặt chẽ, đúng quy trình. Tại Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI đã bầu 1 lần đủ số lượng Uỷ viên BCH Đảng bộ thành phố gồm 41 đồng chí, đảm bảo cơ cấu, độ tuổi. Tại hội nghị BCH lần thứ nhất đã bầu BTV Thành ủy gồm 12 đồng chí. Đồng chí Phạm Hoàng Anh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, tái cử chức vụ Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Lương văn Long và đồng chí Nguyễn Hoài Nam tái cử giữ chức Phó Bí thư Thành ủy, bầu Ủy viên UBKT Thành ủy gồm 07 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thái Châm được tín nhiệm bầu Chủ nhiệm UBKT Thành ủy. Đại hội đã bầu 33 đại biểu (trong đó có 02 đại biểu dự khuyết) đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 -2025.

 

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia phát biểu ý kiến, nghiêm túc chỉ ra những hạn chế, đồng thời rút ra một số kinh nghiệm trong quá trình tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố.

 

Đ.c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố: Lương Văn Long và Đ.c Phó Bí thư TT: Nguyễn Hoài Nam

trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân

 

Nhân dịp này, BTV Thành ủy đã tặng giấy khen cho 18 tập thể, 31 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, phục vụ Đại hội.

 

Đ.c Bí thư thành ủy: Phạm Hoàng Anh phát biểu kết luận hội nghị

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Hoàng Anh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy ghi nhận và đánh giá cao công tác lãnh, chỉ đạo, công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức, phục vụ Đại hội Đảng các cấp thành phố; biểu dương tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đại biểu được triệu tập, các tiểu ban, các cơ quan được giao nhiệm vụ đã tận tụy, trách nhiệm, đóng góp vào sự thành công Đại hội. Thành công của Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 là kết quả của tập thể, là dấu ấn quan trọng, sự kiện chính trị của thành phố, khẳng định sự đoàn kết, trí tuệ, đổi mới và nhận được sự ủng hộ, đánh giá cao từ cán bộ, đảng viên, các cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân...

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị: BCH Đảng bộ thành phố khóa XXI bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ; chỉ đạo các cấp ủy xây dựng Chương trình hành động, Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của nhiệm kỳ, xây dựng Quy chế làm việc của cấp ủy, Chương trình công tác toàn khóa, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong BCH, BTV. Chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội nghiêm túc, tích cực quán triệt, triển khai tốt việc thực hiện Nghị quyết Đại hội của cấp mình, của Đại hội Đảng bộ thành phố, đảm bảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên nắm được tinh thần Nghị quyết, xây dựng niềm tin, quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ lan tỏa đến mỗi người dân; thực hiện tốt việc bố trí, sắp xếp, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ theo đúng quy hoạch, đúng phê duyệt cơ cấu nhân sự Đại hội Đảng bộ quyết định phù hợp với thực tiễn công việc gắn với năng lực, phẩm chất cán bộ; củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, quan tâm công tác phát triển đảng viên mới...Cùng với đó, quyết liệt thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phát triển kinh tế, vừa làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19; đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án, giải ngân vốn đầu tư công; làm tốt công tác giải quyết đơn thư KNTC, quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đảm bảo ANCT, trật tự ATXH, đảm bảo thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch năm. Đặc biệt, thành phố là trung tâm, nơi diễn ra Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, thành phố cần làm tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công của Đại hội...

 

Thu Hà - Ánh Tuyết - Thu Hằng

 

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào