Sáng nay, khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

14/10/2020

8h sáng nay, 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc tại Trung tâm hội nghị tỉnh. Tới dự có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành và một số tỉnh, thành phố. 348 đại biểu chính thức đại diện cho gần 7 vạn đảng viên toàn Đảng bộ tham dự Đại hội. Phiên khai mạc được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc.

Trước đó, chiều 13/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã tiến hành phiên trù bị, thực hiện một số nội dung quan trọng.

Tại phiên trù bị, Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 15 đồng chí, Đoàn Thư ký gồm 2 đồng chí, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 5 thành viên. Đồng thời, biểu quyết thông qua chương trình Đại hội phiên chính thức, thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và nghe phổ biến một số nội dung về bầu cử trong Đảng.

Chương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII phiên chính thức

BUỔI SÁNG ngày 14/10/2020

Từ 7h00 - 7h30

Đón tiếp đại biểu, ổn định tổ chức

Từ 7h30 - 8h00

Văn nghệ chào mừng

Từ 8h00 - 11h20

Chào cờ

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Diễn văn khai mạc Đại hội

Đoàn đại biểu thiếu niên nhi đồng chào mừng Đại hội

Trình bày Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội

Trình bày Báo cáo chính trị (tóm tắt)

Trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 (tóm tắt)

Gợi ý nội dung thảo luận, đóng góp ý kiến vào Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm và dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Đại hội thảo luận

Đại hội nghỉ giải lao

Đại hội thảo luận

Đại biểu cấp trên phát biểu

Phát biểu đáp từ

Kết thúc chương trình làm việc buổi sáng

BUỔI CHIỀU ngày 14/10/2020

Từ 13h30 - 16h30

Ổn định tổ chức

Bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025:

- Trình bày Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

- Thảo luận Đề án nhân sự.

- Báo cáo danh sách nhân sự do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 chuẩn bị

- Ứng cử, đề cử, chốt danh sách, bầu ban kiểm phiếu và tiến hành bầu cử

Đại hội nghỉ giải lao

Đại hội thảo luận

Công bố kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Lấy ý kiến giới thiệu nhân sự Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kết thúc chương trình làm việc buổi chiều

Từ 16h30 - 17h30

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp phiên thứ nhất.

BUỔI SÁNG ngày 15/10/2020

Từ 7h30 - 11h30

Ổn định tổ chức

Thông báo kết quả phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt

Bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

- Thông báo phân bổ đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng

- Quán triệt tiêu chuẩn đại biểu và cơ cấu đoàn đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng

- Báo cáo danh sách nhân sự do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 chuẩn bị

- Ứng cử, đề cử, bầu ban kiểm phiếu và tiến hành bầu cử.

Đại hội thảo luận

Đại hội nghỉ giải lao

Đại hội thảo luận và kết thúc phần thảo luận tại Đại hội

Công bố kết quả bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng

Đại hội tiến hành bầu đại biểu dự khuyết (nếu cần)

Kết thúc chương trình làm việc buổi sáng

BUỔI CHIỀU ngày 15/10/2020

Từ 13h30 - 17h00

Ổn định tổ chức

Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội khóa XIII của Đảng; văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII và dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII.

Chia tay các đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI không tiếp tục tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII

Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu cơ bản trong dự thảo Báo cáo chính trị

Thông qua Nghị quyết Đại hội

Bế mạc Đại hội

Chào cờ

 

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào