UBND thành phố: Tập huấn chuyên sâu về xử lý vi phạm hành chính năm 2022

22/06/2022

          Ngày 22/6/2022, UBND thành phố Vĩnh Yên tổ chức hội nghị tập huấn chuyên sâu về xử lý vi phạm hành chính năm 2022. Đến dự có đồng chí Đào Văn Quyết, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

 

Các đại biểu dự hội nghị tập huấn

 

Tham gia hội nghị tập huấn có 97 học viên là cán bộ công chức các phòng, ban chuyên môn thành phố; cán bộ tư pháp, địa chính 9 xã, phường; các đội nghiệp vụ Công an thành phố, Công an các xã, phường trên địa bàn thành phố.

 

Đ.c Đào Văn Quyết, Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu khai mạc lớp tập huấn

 

Phát biểu khai mạc tại lớp tập huấn, đồng chí Đào Văn Quyết, Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh: Thời gian qua công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố đã được cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan chức năng quan tâm chỉ đạo thực hiện và đạt được những kết quả nhất định.  Tuy nhiên tình trạng vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố có xu hướng gia tăng, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, xây dựng, giao thông đường bộ, an ninh trật tự.... Vì vậy đề nghị các học viên tham gia học tập đầy đủ, nghiêm túc; vận dụng kiến thức đã học, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực trong công tác phòng ngừa, đấu tranh đối với các hành vi vi phạm pháp luật; đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, tạo tiền đề ổn định phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.

 

Đ.c Trưởng phòng tư pháp Lê Học Hải Truyền đạt các nội dung tập huấn

 

Tại lớp tập huấn, đồng chí Lê Học Hải, Thành ủy viên, Trưởng phòng Tư pháp thành phố đã truyền đạt các nội dung chính, các điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính; kỹ năng thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật; hướng dẫn, xử lý, tháo gỡ những tình huống, những vướng mắc trong thực tiễn áp dụng quy định về xử lý vi phạm hành chính...

Xử lý vi phạm hành chính là công cụ quan trọng trong hoạt động quản lý Nhà nước nhằm duy trì trật tự kỷ cương hành chính trong đời sống kinh tế xã hội Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp các học viên cập nhật các điểm mới của Luật; đồng thời củng cố, nâng cao kiến thức pháp luật, hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật; kỹ năng thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính, từ đó giúp cho các cơ quan chuyên môn, đơn vị, địa phương và người có chức năng tham mưu xử lý, xử phạt vi phạm hành chính nắm vững các quy định, triển khai tổ chức thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn đảm bảo hiệu lực, hiệu quả.

                                                            Thu Hằng - Bích Thảo

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào