Phường Liên Bảo 9 tháng năm 2018 giá trị ngành Thương mại - dịch vụ tăng 18% so với cùng kỳ

31/10/2018

Bám sát định hướng phát triển kinh tế của thành phố, cấp ủy, chính quyền phường Liên Bảo đã tập trung lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế theo hướng dịch vụ. Hiện nay, trên địa bàn phường có gần 100 doanh nghiệp; trên 1.400 hộ kinh doanh cá thể; tỷ trọng ngành Thương mại - dịch vụ chiếm 75,94 % cơ cấu kinh tế của địa phương. 9 tháng năm 2018 giá trị ngành dịch vụ trên địa bàn phường ước đạt trên 1.567 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả ngành dịch vụ, trong thời gian tới cấp ủy, chính quyền phường tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi thu hút các tổ chức và cá nhân phát triển kinh tế, đặc biệt là phát triển ngành dịch vụ. Cùng với đó tăng cường công tác cải cách hành chính; phối hợp với các phòng, ban đơn vị của thành phố đẩy mạnh công tác quản lý thị trường, quản lý trật tự đô thị, nâng cao ý thức của nhân dân về việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

                                                                         T/h: Thu Hằng

 

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào