Thành phố Vĩnh Yên thu hút các nguồn lực phát triển dịch vụ

09/11/2018

 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020 về phát triển lĩnh vực dịch vụ là ngành kinh tế chủ yếu trong cơ cấu kinh tế của thành phố. Trong những năm qua, thành phố Vĩnh Yên đã tập trung lãnh đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp, thu hút các thành phần kinh tế tham gia phát triển dịch vụ.

Để thúc đẩy lĩnh vực dịch vụ phát triển, thành phố Vĩnh Yên đã quan tâm phát triển kết cấu hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại; triển khai và đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng; thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cấp phép kinh doanh; làm tốt hoạt động hỗ trợ để doanh nghiệp tiếp cận và hưởng các chính sách ưu đãi của trung ương, của tỉnh về đất đai, ưu đãi đầu tư; tạo điều kiện tối đa để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đầu tư mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng dịch vụ; quan tâm triển khai việc xây dựng và hoàn thiện quy hoạch phát triển các trung tâm thương mại, chợ truyền thống trên địa bàn.

 

 

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên có trên 800 doanh nghiệp và hơn 7.000 cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ. Các loại hình dịch vụ về Ngân hàng, thiết bị văn phòng, bưu chính viễn thông, vận tải, thời trang đang có xu hướng phát triển mạnh mẽ.  Điển hình như thành phố đã thu hút được một số doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có hiệu quả tại nhiều tỉnh thành trong cả nước như: công ty Cổ phần thiết bị văn phòng Siêu Thanh; HDBank… Các cấp các ngành của thành phố đã tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát thị trường, cùng với đó các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn đã mạnh dạn đầu tư nguồn vốn, thực hiện phương châm kinh doanh uy tín, chất lượng, đa dạng về mẫu mã, chủng loại đã đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế, giai đoạn 2016 - 2018, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của thành phố đạt 17,5%. Trong đó, ngành dịch vụ có mức tăng trưởng và đóng góp vào giá trị gia tăng cao nhất, bình quân hàng năm đạt 18,5%. Chỉ tính riêng trong 9 tháng năm 2018, giá trị ngành dịch vụ của thành phố ước đạt trên 4.900 tỷ đồng, tăng 6,9% so với cùng kỳ.

Để đạt được mục tiêu của Nghị quyết, phấn đấu đến năm 2020, giá trị ngành dịch vụ chiếm 63 - 64% trong cơ cấu kinh tế của thành phố, trong thời gian tới, thành phố Vĩnh Yên sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp thu hút đầu tư vào các lĩnh vực dịch vụ; ưu tiên đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật kết nối các khu dịch vụ,tổ chức thí điểm và quản lý hiệu quả một số tuyến phố chuyên doanh; khuyến khích và áp dụng các chính sách hỗ trợ với các thành phần kinh tế, đặc biệt là thành phần kinh tế ngoài quốc doanh tham gia đầu tư, khai thác những thế mạnh của thành phố về dịch vụ, vui chơi, giải trí chất lượng cao…Đồng thời tiếp tục chỉ đạo các xã, phường trên địa bàn triển khai kế hoạch phát triển TM-DV phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân.

 

                                                                    T/h: Thu Hằng - Việt Cường

 

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào