Dư nợ nguồn vốn vay của hội Nông dân phường Hội Hợp đạt trên 8,7 tỷ đồng

08/01/2019

Xác định việc hỗ trợ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho hội viên, nông dân là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt trong công tác Hội và phong trào nông dân. Do vậy, Hội Nông dân phường Hội Hợp luôn gắn các hoạt động trọng tâm công tác hội với phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đẩy mạnh các hoạt động giúp nhau phát triển kinh tế.

Năm qua, hội Nông phường đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các lớp tập huấn, hội nghị đầu bờ, tạo điều kiện cho hội viên nông dân học tập, trao đổi kinh nghiệm về cách nghĩ, cách làm và sản xuất, trình diễn các mô hình về cây, con, giống mới giúp hội viên áp dụng vào các mô hình kinh tế gia đình, đồng thời vận động hội viên phát triển các mô hình kinh tế nhằm khai thác hiệu quả nguồn vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân. Từ nguồn quỹ của trung ương, tỉnh, thành phố, hội Nông dân phường có 03 dự án được vay từ quỹ hỗ trợ nông dân, với số tiền trên 1 tỷ đồng, giúp cho 37 hộ vay đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi trang trại và nuôi trồng thủy sản.

Đặc biệt, để hỗ trợ cho nông dân được tiếp cận các nguồn vốn chính sách, phát triển kinh tế, hội đã nhận ủy thác với Ngân hàng CSXH tỉnh tạo nguồn vốn vay cho hội viên. Đến nay, tổng dư nợ đạt trên 8,7 tỷ đồng, đã có trên 400 hộ nghèo, cận nghèo, hộ thoát nghèo được vay vốn đầu tư phát triển kinh tế, góp phần nâng cao đời sống của người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo của đại phương.

T/h: Thu Hà

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào