Tổng kết công tác trồng trọt và bảo vệ thực vật năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

09/01/2019

 

Chiều ngày 08/01/2019, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố tổ chức tổng kết công tác trồng trọt và bảo vệ thực vật năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Với nhiệm vụ là cơ quan quản lý chuyên ngành về công tác trồng trọt và Bảo vệ thực vật (BVTV). Năm qua, Trạm Trồng trọt và BVTV thành phố đã làm tốt công tác tham mưu cho UBND thành phố, Chi Cục Trồng trọt và BVTV tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ trồng trọt và phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, đảm bảo an toàn cho sản xuất, đồng thời trực tiếp tham gia công tác thanh tra, kiểm tra quản lý thị trường thuốc nông dược, giống cây trồng, phân bón trên địa bàn. Đặc biệt, trong sản xuất nông nghiệp, Trạm đã chủ động triển khai phương án BVTV ngay từ đầu các vụ. Công tác dự thính, dự báo được triển khai thường xuyên, bám sát thực tế diễn biến sâu bệnh trên đồng ruộng, góp phần hạn chế mức độ thiệt hại do sâu bệnh gây ra đối với sản xuất nông nghiệp. Trong năm, Trạm đã phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tốt các đợt diệt chuột. Tổng số diện tích được phòng trừ cả năm trên 2.000 ha, chuột gây hại cả 03 vụ ở mức thấp nhất. Đặc biệt, Trạm đã phối hợp với phòng Kinh tế thành phố, các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường tuyên truyền bà con nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng mở rộng diện tích cây hàng hóa, cây rau màu. Trạm đã phối hợp với phòng Kinh tế thành phố tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao KHKT trong trồng trọt, phòng trừ sâu bệnh, kỹ thuật thâm canh, chăm sóc cây trồng mới cho bà con nông dân các xã, phường.

 

Các đại biểu đóng góp ý kiến nhiệm vụ năm 2019

 

Nhiệm vụ năm 2019, Trạm Trồng trọt và BVTV thành phố tiếp tục phối hợp làm tốt công tác chỉ đạo, tổ chức sản xuất, tuyên truyền nhân dân tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, mở rộng quy mô vùng trồng trọt sản xuất hàng hóa, sản xuất rau an toàn cho thành phố; làm tốt công tác bảo đảm vệ sinh ATTP trong sản xuất trồng trọt; thực hiện tốt công tác dự thính, dự báo, điều tra sâu bệnh định kỳ, không để dịch hại sảy ra trên địa bàn; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và quản lý tốt việc lưu thông, buôn bán, sử dụng thuốc BVTV trên địa bàn.

T/h: Thu Hà - Ánh Tuyết

 

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào