Hiệu quả hoạt động vay vốn ủy thác của Hội LHPN xã Thanh Trù

11/01/2019

Là một trong các hội đoàn thể tại địa phương thực hiện hoạt động ủy thác, tín chấp vốn vay với Ngân hàng CSXH tỉnh. Trong những năm qua, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội, Hội Phụ nữ xã Thanh Trù xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm đó là: phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với nhiệm vụ “Vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bền vững”.

Việc khai thác, quản lý các nguồn vốn tín dụng, đặc biệt là nguồn vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã được đẩy mạnh và có hiệu quả. Thông qua hoạt động ủy thác với NHCSXH, Hội LHPN xã đã phát huy vai trò trong việc tạo điều kiện, hỗ trợ cho phụ nữ, nhất là hộ gia đình phụ nữ nghèo có cơ hội tiếp cận trực tiếp với nguồn vốn vay thuận lợi, giúp chị em phát huy được tính tự chủ trong việc phát triển kinh tế, góp phần phát triển phong trào của Hội, gắn hội viên với Hội, với chính quyền địa phương.

Nhằm có cơ sở pháp lý thực hiện hoạt động cho vay một cách thống nhất, đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của 2 bên, NHCSXH tỉnh và Hội LHPN xã đã ký kết Hợp đồng uỷ thác về việc uỷ thác cho vay vốn đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Hoạt động uỷ thác đã giúp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận với các hoạt động vay vốn, gửi tiền của NHCSXH một cách nhanh chóng, thuận lợi, an toàn và hiệu quả, tiết kiệm thời gian và chi phí khi vay vốn.

Hiện Hội LHPN phụ nữ xã có trên 1.100 hội viên, sinh hoạt ở 07 chi hội cơ sở, trong đó chủ yếu là phụ nữ trong độ tuổi lao động. Vài năm trước đây tỷ lệ phụ nữ tham gia sản xuất gạch ngói tại địa phương là rất lớn. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xóa bỏ nghề sản xuất gạch ngói tại địa phương, do vậy nhu cầu vay vốn để sản xuất của hội viên phục nữ là rất lớn. Trước nhu cầu đó, Hội phụ nữ xã đã tích cực phối hợp với Ngân hàng CSXH tỉnh để kịp thời triển khai chính sách vay vốn ưu đãi của nhà nước tới các đối tượng được thụ hưởng theo quy định. Hội đã thành lập các tổ tiết kiệm và vay vốn, chỉ đạo tổ trưởng các tổ vay vốn tập trung thực hiện tốt hoạt động uỷ thác cho phụ nữ nghèo vay vốn Ngân hàng CSXH thông qua các kênh cho vay để phát triển kinh tế, sản xuất kinh doanh, chăn nuôi... đem lại hiệu quả kinh tế đáng kể.

Đến nay, Hội LHPN xã đang quản lý 10 tổ Tiết kiệm và vay vốn. Tính đến năm 2018, Hội đã đứng ra tín chấp và giải ngân nguồn vốn trên 8,7 tỷ đồng cho gần 500 hộ vay, với 07 chương trình cho vay, trong đó chương trình cho vay hộ nghèo có trên 90 hộ vay vốn, với số tiền trên 2,3 tỷ đồng; vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn với gần 400 hộ vay, với số tiền trên 3,4 tỷ đồng… Cùng với đó, Hội phụ nữ xã Thanh Trù còn vận động được 10/10 tổ tiết kiệm vay vốn huy động tiền gửi tiết kiệm tự nguyện tại tổ, với tổng số tiền tiết kiệm là trên gần 300 triệu đồng. Từ các nguồn vốn vay đã có 14/25 hộ gia đình hội viên phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo, gần 400 hộ có giếng khoan và công trình vệ sinh đảm bảo hợp vệ sinh.

Nhìn chung, hoạt động uỷ thác cho vay vốn ở Hội phụ nữ xã Thanh Trù đã tác động tích cực trong việc tạo nguồn vốn giúp hộ nghèo phát triển kinh tế, qua kiểm tra đánh giá của Ngân hàng CSXH tỉnh, các hộ vay vốn đều sử dụng đúng mục đích, phát huy được đồng vốn vay, đem lại hiệu quả tích cực, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã, đồng thời, nhờ nguồn vốn vay ủy thác từ Ngân hàng CSXH mà nhiều gia đình hội viên có thêm điều kiện nuôi con em ăn học, xây dựng nhà cửa khang trang…

Có thể khẳng định rằng, thông qua chương trình vốn vay ủy thác với Ngân hàng CSXH, không chỉ tạo điều kiện giải quyết việc làm cho hội viên, phụ nữ mà còn làm cơ sở thu hút tập hợp chị em phụ nữ tham gia tổ chức Hội, tạo được sự đoàn kết trong chị em, đối với chị em được vay vốn đã chủ động tạo công ăn việc làm, từ đó vai trò vị trí của chị em được nâng lên trong gia đình và ngoài xã hội. Không những vậy, thông qua chương trình vốn vay ủy thác Hội phụ nữ xã Thanh Trù đã tập hợp chị em để tổ chức tuyên truyền hướng dẫn kiến thức về chăm sóc sức khoẻ, nuôi dạy con tốt, tích cực xây dựng gia đình “ No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, góp phần thực hiện phong trào thi đua “ Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách nói chung và việc thực hiện dịch vụ ủy thác nói riêng, trong thời gian tới, hội LHNP xã tiếp tục phối hợp thực hiện các giải pháp, phấn đấu cùng NHCSXH hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2018, tiếp tục thực hiện tốt hơn việc trao đổi thông tin hai chiều giữa NHCSXH với tổ chức hội; tăng cường công tác tập huấn, nâng cao chất lượng cán bộ hội, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn; tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn.

 

T/h: Thu Hà

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào